Yrke innredningskonsulent

Innredningskonsulenter hjelper kunder med å planlegge interiøret sitt til kommersiell og privat bruk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Materialer for interiørdesign

  Sorter og funksjoner av interiørmaterialer og møbler, utstyr og installasjoner.

 • Romestetikk

  Vurdere hvordan ulike deler av et visuelt design i siste instans kan passe sammen og skape det tiltenkte innvendige og visuelle miljøet.

Ferdigheter

 • Oppfylle byggeforskrifter

  Kommunisere med bygningskontrollorganet, f.eks. ved å legge frem ordninger og planer, for å sikre at alle forskrifter, lover og kodekser følges.

 • Sikre kundefokus

  Ha en holdning som alltid har fokus på kundene.

 • Administrere timeplan over oppgaver

  Føre en oversikt over alle innkomne oppgaver for å kunne prioritere oppgavene, planlegge utførelsen av dem og integrere nye oppgaver når de presenterer seg.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Vurdere romlig informasjon

  Manipulere, organisere og tolke romlige opplysninger for å oppnå bedre utforming og plassering av gjenstander i det angitte rommet.

 • Måle innvendig plass

  Beregne målinger av innvendig størrelse i tillegg til de materialer og gjenstander som skal brukes.

 • Utvikle designplaner

  Utvikle designplaner ved å bruke datamaskinassistert konstruksjon (DAK); arbeide i henhold til budsjettanslag; organisere og utføre møter med kunder.

 • Garantere kundetilfredshet

  Håndtere kundeforventninger på en profesjonell måte, forvente og ta hensyn til deres behov og ønsker. Tilby fleksible kundetjenester for å få tilfredse og lojale kunder.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Estimere budsjett for interiørdesignplaner

  Estimere budsjettet for interiørdesignplaner. Holde oversikt over samlede kostnader og materialkrav.

 • Skape nye konsepter

  Finne frem til nye konsepter.

 • Forske på designtrender

  Forske på nåværende og fremtidige utviklingstrekk og trender innen design og kjennetegn ved målmarkedet.

Source: Sisyphus ODB