Yrke innvandringspolitisk medarbeider

Innvandringspolitiske medarbeidere utvikler strategier for integrering av flyktninger og asylsøkere, og policyer for transitt av mennesker fra en nasjon til en annen. De har som mål å forbedre samarbeidet og kommunikasjonen om innvandring internasjonalt samt effektiviteten til prosedyrene for innvandring og integrering.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Asylsystemer

  Systemene som gir flyktninger som flykter fra forfølgelse eller skade i hjemlandet, tilgang til beskyttelse i en annen nasjon.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Utlendingsrett

  Regelverk som skal følges for å sikre samsvar under etterforskning eller råd i innvandringssaker og mappehåndtering.

 • Internasjonale kommersielle transaksjonsregler

  Forhåndsdefinerte kommersielle vilkår som brukes i internasjonale kommersielle transaksjoner som fastsetter klare oppgaver, kostnader og risikoer i forbindelse med levering av varer og tjenester.

 • Sosial rettferdighet

  Utvikling og prinsipper for menneskerettigheter og sosial rettferdighet samt hvordan de bør anvendes i hvert enkelt tilfelle.

Ferdigheter

 • Analysere ulovlig innvandring

  Analysere og vurdere de systemene som er knyttet til organisering av eller tilrettelegging for ulovlig innvandring, med sikte på å utvikle strategier som stanser den ulovlige innvandringen og sanksjonerer dem som legger til rette for den.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Bygge internasjonale relasjoner

  Bygge positiv kommunikasjonsdynamikk med organisasjoner fra forskjellige land for å bygge en samarbeidsrelasjon og optimere informasjonsutveksling.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Utvikle immigrasjonsretningslinjer

  Utvikle strategier for forbedret effektivitet innen immigrasjons- og asylprosedyrer samt strategier for å avslutte irregulær migrasjon og iverksette sanksjoner for de som tilrettelegger for irregulær migrasjon.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Fremme implementering av menneskerettigheter

  Fremme implementering av programmer som stipulerer avtaler, bindende eller ikke-bindende, om menneskerettigheter, for ytterligere å forbedre innsatsen for å redusere forskjellsbehandling, vold, urett fengsling eller andre brudd på menneskerettighetene samt øke innsatsen for å forbedre toleranse og fred, og sikre bedre behandling i menneskerettighetssaker.

 • Vise interkulturell bevissthet

  Vise forståelse for kulturelle forskjeller ved å gjennomføre tiltak som legger til rette for et positivt samspill mellom internasjonale organisasjoner, mellom grupper eller enkeltpersoner fra ulike kulturer og for å fremme integrering i et fellesskap.

Source: Sisyphus ODB