Yrke innvandringspolitisk medarbeider

Innvandringspolitiske medarbeidere utvikler strategier for integrering av flyktninger og asylsøkere, og policyer for transitt av mennesker fra en nasjon til en annen. De har som mål å forbedre samarbeidet og kommunikasjonen om innvandring internasjonalt samt effektiviteten til prosedyrene for innvandring og integrering.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Asylsystemer

  Systemene som gir flyktninger som flykter fra forfølgelse eller skade i hjemlandet, tilgang til beskyttelse i en annen nasjon.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Utlendingsrett

  Regelverk som skal følges for å sikre samsvar under etterforskning eller råd i innvandringssaker og mappehåndtering.

 • Internasjonale kommersielle transaksjonsregler

  Forhåndsdefinerte kommersielle vilkår som brukes i internasjonale kommersielle transaksjoner som fastsetter klare oppgaver, kostnader og risikoer i forbindelse med levering av varer og tjenester.

 • Sosial rettferdighet

  Utvikling og prinsipper for menneskerettigheter og sosial rettferdighet samt hvordan de bør anvendes i hvert enkelt tilfelle.

Ferdigheter

 • Analysere ulovlig innvandring

  Analysere og vurdere de systemene som er knyttet til organisering av eller tilrettelegging for ulovlig innvandring, med sikte på å utvikle strategier som stanser den ulovlige innvandringen og sanksjonerer dem som legger til rette for den.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Bygge internasjonale relasjoner

  Bygge positiv kommunikasjonsdynamikk med organisasjoner fra forskjellige land for å bygge en samarbeidsrelasjon og optimere informasjonsutveksling.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Utvikle immigrasjonsretningslinjer

  Utvikle strategier for forbedret effektivitet innen immigrasjons- og asylprosedyrer samt strategier for å avslutte irregulær migrasjon og iverksette sanksjoner for de som tilrettelegger for irregulær migrasjon.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Fremme implementering av menneskerettigheter

  Fremme implementering av programmer som stipulerer avtaler, bindende eller ikke-bindende, om menneskerettigheter, for ytterligere å forbedre innsatsen for å redusere forskjellsbehandling, vold, urett fengsling eller andre brudd på menneskerettighetene samt øke innsatsen for å forbedre toleranse og fred, og sikre bedre behandling i menneskerettighetssaker.

 • Vise interkulturell bevissthet

  Vise forståelse for kulturelle forskjeller ved å gjennomføre tiltak som legger til rette for et positivt samspill mellom internasjonale organisasjoner, mellom grupper eller enkeltpersoner fra ulike kulturer og for å fremme integrering i et fellesskap.

Source: Sisyphus ODB