Yrke innvandringsrådgiver

Innvandringsrådgivere hjelper mennesker som ønsker å flytte fra ett land til et annet, ved å gi dem råd om innvandringslovgivning, og hjelper dem med å skaffe nødvendig dokumentasjon for å sikre at innvandringsprosessen skjer i samsvar med innvandringslovene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lisensforskrifter

  Krav og regler som skal overholdes for en tillatelse eller lisens.

 • Utlendingsrett

  Regelverk som skal følges for å sikre samsvar under etterforskning eller råd i innvandringssaker og mappehåndtering.

Ferdigheter

 • Kontrollere offisielle dokumenter

  Undersøke offisielle dokumenter, som førerkort og ID-kort, for å sikre at regelverket følges og for å identifisere og vurdere enkeltpersoner.

 • Gi råd om lisensieringsprosedyrer

  Gi råd til personer eller organisasjoner om prosedyrene som må følges når man skal søke om en spesifikk lisens, om hvilken dokumentasjon som er nødvendig, og hvordan søknaden vil bli behandlet, og om hva som skal til for at man skal være kvalifisert til å få lisens.

 • Anvende immigrasjonsrett

  Bruke immigrasjonsrett under kontroll av en persons rett til innreise i et land for å sikre at regelverket blir overholdt ved innreise eller for å nekte personen innreise.

 • Vurdere lisenssøknader

  Vurdere søknadene fra organisasjoner eller enkeltpersoner som ber om en bestemt lisens, for å fastslå hvorvidt de har rett på denne lisensen, og enten godkjenne eller avslå søknaden.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Gi immigrasjonsrådgivning

  Gi immigrasjonsrådgivning til mennesker som ønsker å flytte til utlandet eller som ønsker innreise til en nasjon, med fokus på nødvendige framgangsmåter og dokumentasjon, eller rutiner for integrering.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Korrespondere med lisenssøkere

  Korrespondere med enkeltpersoner eller organisasjoner som har bedt om en spesifikk lisens, for å undersøke saken nærmere og samle mer informasjon, tilby ytterligere råd, informere om ytterligere skritt som må tas, eller informere om beslutningen som ble tatt etter vurdering av søknaden.

 • Utstede offisielle dokumenter

  Utstede og sertifisere offisielle dokumenter til nasjonale borgere og utlendinger, for eksempel pass og sertifikater.

Source: Sisyphus ODB