Yrke inspektør, industriavfall

Inspektører innen industriavfall utfører kontroller i selskaper for å sikre at de overholder avfalls- og miljøforskriftene. De kontrollerer dokumentasjonen knyttet til avfallshåndtering, de samler inn prøver for analyse og observerer bransjepraksiser. De kan gi råd om forebyggende eller korrigerende tiltak for å forbedre industriell avfallshåndtering og -deponering.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Miljøingeniørfag

  Anvendelse vitenskapelige og tekniske teorier og prinsipper som tar sikte på å forbedre miljø og bærekraft, f.eks. levering av rene boligfasiliteter (for eksempel luft, vann og grunn) for mennesker og andre organismer, for miljøvern i forbindelse med forurensning, bærekraftig utvikling av energi og bedre avfallshåndtering og metoder for å redusere avfall.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

Ferdigheter

 • Utstede bøter til overtredere av sanitærkoden

  Utstede bøter til anlegg som bryter sanitærreglene eller reglene for vannkvalitet.

 • Merke prøver

  Merke råmaterialer/produktprøver for laboratoriekontroller i henhold til et implementert kvalitetssystem.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

Source: Sisyphus ODB