Yrke inspektør, offentlig planlegging

Inspektører innen offentlig planlegging overvåker utviklingen og implementeringen av myndighetsplaner og -politikk, behandler planleggings- og politikkforslag og utfører inspeksjoner av planleggingsprosedyrer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

Ferdigheter

 • Inspisere samsvar med regjeringspolitikk

  Inspisere offentlige og private organisasjoner for å sikre korrekt implementasjon og overholdelse av offentlige retningslinjer for organisasjonen.

 • Overvåke retningslinjeforslag

  Overvåke dokumentasjon og prosesser som omhandler forslag til nye retningslinjer og gjennomføringsmetoder for å identifisere eventuelle problemer og kontrollere at de overholder lovgivningen.

 • Gi råd om overholdelse av regjeringens politikk

  Gi organisasjoner råd om hvordan de kan forbedre sin overholdelse lover og regler de er pålagt å følge, og treffe de tiltak som må til for å sikre fullstendig overholdelse.

 • Gjennomføre arbeidsplassrevisjoner

  Gjennomføre arbeidsplassrevisjoner og inspeksjoner av anlegget for å sikre overholdelse av regler og forskrifter.

 • Følge opp klagerapporter

  Følge opp klager eller ulykkesrapporter for å iverksette egnede tiltak for å løse problemer. Kontakte relevante myndigheter eller intern personale til å legge til rette for løsninger i ulike situasjoner.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Identifisere retningslinjebrudd

  Identifisere tilfeller av manglende samsvar for å definere planer og retningslinjer i en organisasjon, og iverksette nødvendige tiltak ved å utstede sanksjoner og beskrive endringene som må utføres.

Source: Sisyphus ODB