Yrke inspisent

Inspisenter koordinerer og overvåker forberedelsen og gjennomføringen av showet for å sikre at sceneuttrykket og handlingene på scenen samsvarer med den kunstneriske visjonen til regissøren og det kunstneriske teamet. De identifiserer behov, fører tilsyn med de tekniske og kunstneriske prosessene under prøver og forestillinger med liveshow og arrangementer, i henhold til det kunstneriske prosjektet, scenens særegenheter og tekniske, økonomiske, menneskelige og sikkerhetsmessige vilkår.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Analysere partitur

  Analyse partituret, formen, temaene og strukturen i et musikkstykke.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Fremme helse og sikkerhet

  Fremme betydningen av et sikkert arbeidsmiljø. Lære opp og støtte medarbeidere i å delta aktivt i fortsatt utvikling av et trygt arbeidsmiljø.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokale forhold

  Justere planer til andre lokasjoner med hensyn til det kunstneriske konseptet.

 • Ivareta fremføringens kunstneriske kvalitet

  Observere showet, forutse og reagere på tekniske problemer som kan oppstå, for å sikre optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Skrive risikovurdering av produksjon av utøvende kunst

  Vurdere risikoer, foreslå forbedringer og beskrive tiltak som skal treffes på produksjonsnivået for scenekunst.

 • Tolke kunstneriske intensjoner

  Tolke forfatterens kunstneriske intensjoner.

 • Analysere scenografien

  Analysere utvelgelsen og distribusjonen av materielle elementer på en scene.

 • Forhandle helse- og sikkerhetsanliggender med tredjeparter

  Rådføre, forhandle om og bli enige om mulige risikoer, tiltak og sikkerhetsprosedyrer med tredjeparter.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Lage handlingsplan for en fremføring

  Planlegge de tekniske handlingene og inngrepene for en kunstnerisk fremføring. Bestemme når skuespillere skal gå av og på scenen. Sørge for at disse signalene følges, slik at forestillingen går knirkefritt.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Koordinere gjennomføringen av en fremføring

  Koordinere alle tiltak og aktiviteter under en fremføring for å sikre et sammenhengende og kunstnerisk godt resultat i tråd med det kunstneriske prosjektet.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Organisere scene

  Sørge for at sceneelementer som rekvisitter og møbler plasseres i henhold til spesifikasjoner, kjøpe inn kostymer og parykker og sørge for at alle er klare på riktig sted til riktig tid.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Analysere det kunstneriske konseptet basert på scenehandlinger

  Analysere en liveopptredens kunstneriske konsept, form og struktur basert på observasjon under prøver eller improvisasjon. Skape et strukturert grunnlag for utformingen av en bestemt produksjon.

 • Støtte en designer i utviklingsprosessen

  Støtte designere gjennom utviklingsprosessen.

 • Delta i sceneaktiviteter

  Registrere handlingen på scenen, og samhandle med den. Treffe beslutninger på riktig tidspunkt og med riktig fremgangsmåte i et produksjonsmiljø for å sikre flyt i fremføringen.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Reagere på krisesituasjoner i et liveforestillingmiljø

  Vurdere og reagere på en krisesituasjon (brann, trussel, ulykke eller annet uhell), varsle nødetatene og treffe tiltak for å beskytte eller evakuere arbeidstakere, deltakere, besøkende eller publikum i henhold til fastsatte prosedyrer.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

Source: Sisyphus ODB