Yrke instituttleder på universitet

Instituttledere på universitet leder og administrerer instituttet, der de er akademiske ledere og samarbeider med fakultetets dekan og andre instituttledere om å oppfylle fakultetets og universitetets avtalte strategiske mål. De utvikler og støtter akademisk lederskap på sitt institutt, og de arbeider for å sikre inntekter til instituttet ved å fremme instituttets omdømme og interesser innenfor universitetet og overfor andre aktører på feltet instituttet arbeider innenfor.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærevansker

  Lærevanskene noen studenter står overfor i en akademisk kontekst, særlig spesielle lærevansker, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og konsentrasjonsvansker.

 • Universitetsprosedyrer

  Interndriften ved et universitet, f.eks. strukturen i relevant utdanning og ledelse, retningslinjene og forskriftene.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Læreplanstandarder

  Statlige retningslinjer som omhandler utdanningsplaner og de godkjente planene fra særskilte utdanningsinstitusjoner.

Ferdigheter

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Vurdere ansattes evnenivåer

  Vurdere arbeidstakernes egenskaper ved å bestemme kriterier og systematiske prøvingsmetoder for å måle ekspertise hos enkeltpersoner i en organisasjon.

 • Gi råd om timeplaner

  Analysere politiske spørsmål som påvirker studentenes opplevelse av utdanning. Gi råd om hvordan planer for bestemte kurs kan forbedres for å nå utdanningsmål, engasjere studentene og holde seg til pensum.

 • Lede inspeksjoner

  Lede inspeksjoner og den involverte protokollen, f.eks. å introdusere inspeksjonsteamet, forklare formålet med inspeksjonen, utføre inspeksjonen, be om dokumenter, stille passende spørsmål og opprettholde et høyt nivå av profesjonalitet i undersøkelsene.

 • Administrere universitetsavdeling

  Ha tilsyn med og vurdere universitetsstøttepraksiser, studenters velvære og lærerprestasjoner.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Gi informasjon om studieprogrammer

  Gi opplysninger om de ulike fagene og fagområdene som tilbys av undervisningsinstitusjoner som universiteter og videregående skoler, samt studiekravene og sysselsettingsmulighetene.

 • Bistå i organiseringen av skolearrangementer

  Bistå i planlegging og organisering av skolearrangementer, for eksempel åpen dag på skolen, en sportskamp eller et talentshow.

 • Bruke kontorsystemer

  Bruke kontorsystemer som brukes i virksomhetens anlegg, på en passende og betimelig måte, avhengig av mål, enten det er for innsamling av beskjeder, lagring av kundeinformasjon eller agendaplanlegging. Inkluderer administrasjon av systemer som for eksempel CRM-systemer, leverandørstyring, lagring og telefonsvarersystemer.

 • Gi tilbakemelding til lærere

  Kommunisere med læreren for å gi vedkommende detaljerte tilbakemeldinger om undervisningsprestasjon, klassestyring og overholdelse av læreplan.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Gi støtte til utdanningsledelse

  Støtte ledelsen hos en utdanningsinstitusjon ved å hjelpe til direkte med de administrative oppgavene eller ved å gi informasjon og veiledning fra fagfeltet ditt for å forenkle ledelsens oppgaver.

 • Utvise eksemplarisk lederrolle i en organisasjon

  Opptre og oppføre seg på en måte som inspirerer partnere for å følge eksempelet som gis av deres ledere.

 • Gjennomføre forbedringer for arbeidsaktiviteter

  Gi anbefalinger for å forbedre arbeidsaktiviteter.

 • Gi råd om undervisningsmetoder

  Gi råd til utdanningsfagfolk om riktig oversetting av læreplaner til undervisningsplan, om klassestyring, om profesjonell atferd som lærer og om andre aktiviteter og metoder knyttet til undervisning.

Source: Sisyphus ODB