Yrke instruktør for brannmannskap

Instruktører for brannmannskap lærer opp nye rekrutter eller kadetter i en prøveperiode i nødvendig teori og praksis for å bli brannkonstabel. De gjennomfører teoretiske forelesninger i akademiske fag som juss, grunnleggende kjemi, sikkerhetsbestemmelser, risikostyring, forebyggende brannvern, lesning av tegninger osv. Instruktører for brannmannskap gir også mer praktisk undervisning i bruk av hjelpeutstyr og redningshjelpemidler som brannslange, brannøks, røykmaske osv., men også tung fysisk trening, pusteteknikk, førstehjelp, selvforsvarstaktikk og kjøretøyoperasjoner. De utarbeider også forelesningsplaner og nye opplæringsprogrammer etter hvert som det oppstår nye bestemmelser og spørsmål knyttet til offentlige tjenester. Instruktørene følger opp elevenes progresjon, evaluerer dem individuelt og utarbeider prestasjonsevalueringsrapporter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

Ferdigheter

 • Evakuere folk fra bygninger

  Evakuere en person fra en farlig bygning eller en situasjon for å beskytte vedkommende, og sørge for at offeret kommer i sikkerhet og kan motta eventuell nødvendig medisinsk behandling.

 • Ivareta studentvelferd

  Sørge for at behovene til studenter i utdanningsorganisasjoner er oppfylt, og at alle læringsspørsmål behandles, samt mulige problemer utenfor utdanningssammenheng.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Utdanne i beredskapshåndtering

  Lære samfunn, organisasjoner eller enkeltpersoner om risikostyring og beredskapsrespons, for eksempel hvordan forebyggings- og reaksjonsstrategier utvikles og implementeres, og gi opplæring i retningslinjer som er spesifikke for risikoene som gjelder for dette området eller denne organisasjonen.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Gi råd om brudd på forskrift

  Gi råd om forebyggende og korrigerende tiltak. Korrigere brudd på eller avvik fra rettslige forskrifter.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Jobbe som et team i et farlig miljø

  Jobbe som et team i et farlig, og noen ganger høylytt miljø, som en bygning som brenner eller metallfabrikk, for å oppnå en høyere grad av effektivitet og ta hensyn til arbeidstakernes sikkerhet.

 • Undervise i brannslukkingsprinsipper

  Undervise studenter i teori og praksis i brannslukking, nærmere bestemt i slike ting som redningsoperasjoner, byggeprinsipper, brannfarlige væsker og gassbrannslukking, med sikte på å hjelpe dem på veien mot en framtidig karriere på dette området.

 • Teste sikkerhetsstrategier

  Teste retningslinjer og strategier relatert til risiko og sikkerhetsstyring og -prosedyrer, for eksempel testing av evakueringsplaner, sikkerhetsutstyr og gjennomføring av øvelser.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Slokke branner

  Velge egnede stoffer og metoder for å slokke branner, avhengig av størrelsen på brannen, for eksempel vann og diverse kjemiske stoffer. Bruke røykvernsapparat.

Source: Sisyphus ODB