Yrke instruktør i fengsel

Instruktører i fengsel underviser lovbrytere, herunder fanger, i sosial rehabilitering og fengselsatferd. De bistår fanger med å tilegne seg ferdigheter som kan gjøre det enklere for dem å komme tilbake til samfunnet, og øke muligheten til å finne arbeid etter løslatelse. Instruktører i fengsel analyserer elevenes individuelle læringsbehov og planlegger, utarbeider og oppdaterer undervisningsmateriell og -økter. De sørger også for at arbeidsområdet og materialene er sikret mot fare og redegjort for, og har tilsyn med elevene til enhver tid.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fagkompetanse opplæring

  Tema, innhold og metoder for opplæringen, oppnådd ved forskning og å følge opplæringskurs.

 • Voksenopplæring

  Instruksjon rettet mot voksne studenter, både i rekreasjonell og akademisk sammenheng, for selvforbedrende formål, eller for å bedre ruste studentene for arbeidsmarkedet.

 • Kriminalomsorgens prosedyrer

  Rettsreguleringer og retningslinjer med hensyn til fengselsdrift, og annen kriminalomsorg.

Ferdigheter

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Vurdere lovbryteres risikoatferd

  Vurdere og overvåke lovbryteres atferd for å måle om de utgjør en risiko for samfunnet og hvor stor sjansen for positiv rehabilitering er, ved å vurdere miljøet de befinner seg i, atferden de utviser og innsatsen deres i rehabiliteringsaktivitetene.

 • Forsterke positiv atferd

  Forsterke den positive atferden til mennesker under rehabilitering og rådgivningsaktiviteter, for å sikre at personen iverksetter de nødvendige tiltakene for positive resultater på en positiv måte, slik at vedkommende forblir motivert til å fortsette innsatsen for å nå mål.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Overvåke rehabiliteringsprosess

  Ha tilsyn med rehabiliteringsprosessen for kriminelle mens de er fengslet, for å kontrollere at de følger instruksjonene, viser god adferd og jobber mot full integrering når de slippes fri.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Vise empati

  Vise empati for å forebygge enhver form for symbolsk vold og isolasjon, og for å sikre at alle blir tatt hensyn til. Dette bør omfatte en evne til å forstå ulik muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon om oppfatninger og følelser.

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

 • Identifisere opplæringsbehov

  Analysere opplæringsproblemene og identifisere opplæringsbehovene til en organisasjon eller enkeltpersoner, for å kunne gi dem instruksjoner som er tilpasset deres mestring, profil, midler og problemer.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Overholde prinsippene for selvforsvar

  Overholde prinsippet om at en person bør bruke så mye kraft som nødvendig for å forsvare seg mot et angrep. Bruk av dødelig kraft er begrenset til situasjoner som der angriperne selv bruker dødelig kraft.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

Source: Sisyphus ODB