Yrke instruktør i taleteknikk

Instruktører i taleteknikk gir, ofte privat, instruksjon til kunder i teori og teknikker for hvordan de kan forbedre sin taleteknikk. De identifiserer sterke og svake sider hos hver kunde og skreddersyr undervisningen etter spesifikke behov, som kan omfatte å forbedre klientens stemmebruk, artikulering, presentasjonsevner og kroppsspråk. Avhengig av kundens bakgrunn, enten det er næringsliv, undervisning eller annet, underviser instruktører i taleteknikk også kunder eller elever i overtalelsesteknikk, retorikk og andre debatteknikker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Pusteteknikker

  De ulike metodene som brukes til å kontrollere stemme, kropp og nerver ved hjelp av pusting.

 • Taleteknikker

  Historikk og egenskaper ved teknikker for pust, stemme og tale.

 • Uttaleteknikker

  Uttaleteknikker for å uttale ord på en ordentlig og forståelig måte.

 • Retorikk

  Diskurskunsten som tar sikte på å forbedre evnen forfattere og talere har til å informere, overtale eller motivere publikum.

Ferdigheter

 • Ta hensyn til studentens situasjon

  Ta studentenes personlige bakgrunn med i betraktningen når du underviser, ved å vise medfølelse og respekt.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Tilpasse undervisningen etter målgruppe

  Undervise elever på den mest egnede måten med tanke på undervisningssammenheng (f.eks. formell vs. uformell undervisning) eller aldersgruppe (voksne vs. barn).

 • Underviser i prinsipper for offentlige taler

  Gi kunder eller studenter praktisk og teoretisk opplæring i å snakke foran et publikum på en engasjerende måte. Gi veiledning om aspekter ved det å tale offentlig, f.eks. diksjon, pusteteknikker, analyse av rommet og undersøkelser og forberedelser før talen.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

Source: Sisyphus ODB