Yrke instrumenteringsingeniør

Instrumenteringsingeniører tenker ut og utformer utstyr som brukes i framstillingsprosesser til å styre og følge opp forskjellige teknologiprosesser eksternt. De utformer utstyr for overvåking av produksjonsanlegg som produksjonssystemer, maskinanvendelser og produksjonsprosesser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Instrumenteringsutstyr

  Utstyr og instrumenter som brukes til overvåking og kontroll av prosesser, f.eks. ventiler, regulatorer, brytere og releer.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Miljøtrusler

  Truslene mot miljøet, som er knyttet til biologiske, kjemiske, kjernefysiske, radiologiske og fysiske farer.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Elektrisitetsprinsipper

  Elektrisitet skapes når den elektriske strømmen strømmer langs en leder. Det innebærer fri bevegelse av frie elektroner mellom atomer. Jo flere frie elektroner det finnes i et materiale, jo bedre vil dette materialet lede strøm. De tre hovedparametrene for elektrisitet er spenning, strøm (ampere), og motstand (ohm).

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Kontrollsystemer

  Enheter eller sett av enheter som kommanderer og administrerer ytelse og oppførsel av annet utstyr og andre systemer. Dette inkluderer industrielle kontrollsystemer (ICS) som brukes til industriell produksjon og framstilling.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Instrumenteringsteknikk

  Det vitenskapelige og tekniske faget som forsøker å kontrollere prosessvariabler for produksjon og framstilling. Det fokuserer også på utformingen av systemer som har ønsket atferd. Disse systemene bruker følere som skal måle ytelsen til innretningen som kontrolleres.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

Ferdigheter

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Designe kontrollsystemer

  Utvikle innretninger som styrer og overvåker andre innretninger og systemer ved hjelp av tekniske løsninger og elektronikkprinsipper.

 • Overholde retningslinjer vedrørende forbudte materialer

  Overholde regler om forbud mot tungmetaller i loddemateriale, flammehemmende midler i plast og ftalatmyknere i plast og ledningsnettsisolasjon under EUs RoHS- og WEEE-direktiv og Kinas RoHS-lovgivning.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Utvikle instrumenteringssystemer

  Utvikle kontrollutstyr, for eksempel ventiler, releer og regulatorer, som kan brukes til å overvåke og kontrollere prosesser. Teste det utviklede utstyret.

Source: Sisyphus ODB