Yrke interiørdesigner

Interiørdesigner designer eller renoverer rom innendørs, inkludert strukturelle endringer, inventar, belysning, fargevalg og møbler. De kombinerer effektiv og funksjonell bruk av rommet med en forståelse av estetikk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Presentere detaljerte designforslag

  Utarbeide og framlegge detaljerte designforslag for en bestemt produksjon for en blandet gruppe mennesker, herunder personale med teknisk, kunstnerisk og ledelsesrelatert bakgrunn.

 • Bruke spesialisert designprogramvare

  Utvikle nye design ved hjelp av spesialisert programvare.

 • Motta nøkkelinformasjon om prosjekter

  Utvikle grunnideer og drøfte kravene i detalj med kunder og fastsette prosjektplaner.

 • Overvåke sosiologiske trender

  Identifisere og undersøke sosiologiske trender og bevegelser i samfunnet.

 • Lage moodboards

  Lage moodboards for mote- eller interiørdesignkolleksjoner, samle ulike inspirasjonskilder, fornemmelser, trender og teksturer, drøfte med personene som er involvert i prosjektet, for å sikre at kolleksjonenes form, design, farger og globale sjanger samsvarer med ordren eller et relatert kunstnerisk prosjekt.

 • Følge med på kunstsceneutvikling

  Overvåke kunstneriske arrangementer, trender og annen utvikling. Lese nyere kunstpublikasjoner for å utvikle ideer og holde kontakten med relevante aktiviteter fra kunstverden.

 • Overvåke trender innen interiørdesign

  Overvåke trender innen interiørdesign på ulike måter, ved å delta på fagmesser, lese fagtidsskrifter og følge med på klassisk og samtidig skapende virksomhet innen kino, reklame, teater, sirkus og kunst.

 • Gjøre om kravspesifikasjon til visuelt design

  Utvikle visuelt design med utgangspunkt i spesifikasjoner og krav basert på analyse av omfanget og målgruppen. Lage en visuell gjengivelse av ideer som logoer, nettstedsgrafikk, digitale spill og oppsett.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Forberede detaljerte arbeidstegninger for interiørdesign

  Forberede tilstrekkelig detaljerte arbeidstegninger eller digitale bilder ved hjelp av programvare for å formidle et realistisk bilde av det innvendige designprosjektet.

 • Samle inn referansemateriale for kunstverk

  Samle inn prøver av materialet som forventes å brukes i opprettelsesprosessen, spesielt dersom det ønskede kunstverket nødvendiggjør inngrep fra kvalifiserte arbeidere eller bestemte produksjonsprosesser.

 • Utvikle spesifikk interiørdesign

  Utvikle konseptuelt interiørdesign som passer stemningen rommene skal formidle, i samsvar med omforente kvalitetsstandarder. Følge en kundes ordre når det gjelder et privat hjem eller når det gjelder konseptet for en kunstnerisk produksjon, for eksempel en film eller en teateroppsetning.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Administrere portefølje

  Opprettholde en personlig portefølje ved å velge dine beste bilder eller verk og regelmessig legge til nye, for å vise dine faglige ferdigheter og utvikling.

 • Forske på nye ideer

  Lete grundig etter informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for å designe et spesifikt produksjonsgrunnlag.

 • Samarbeide med designere

  Kommunisere og samarbeide med andre designere for å koordinere nye produkter og design.

 • Føre en kunstnerisk portefølje

  Føre porteføljer over kunstnerisk arbeid for å vise stiler, interesser, evner og realisasjoner.

 • Overvåke utviklinger innen tekstilproduksjon

  Holde seg orientert om ny utvikling innen tekstilproduksjon, behandlingsteknikker og -teknologier.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Administrere et team

  Sikre tydelige og effektive kommunikasjonskanaler mellom alle avdelinger i organisasjonen og støttefunksjonene, både internt og eksternt, og sikre at teamet er oppmerksom på de standarder og mål som er fastsatt for avdelingen/forretningsenheten. Gjennomføre de nødvendige disiplinær- og klageprosedyrer og sørge for at det hele tiden er en rettferdig og konsekvent tilnærming til hvordan ytelsen styres. Bidra i prosessen med å rekruttere ansatte og håndtere, lære opp og motivere ansatte til å nå/overgå sitt potensial ved hjelp av effektive teknikker for ytelsesstyring. Oppmuntre til og utvikle lagånd blant de ansatte.

Source: Sisyphus ODB