Yrke intermodal togoperatør

Intermodale togoperatører hjelper til med å flytte trailere og containere på og av jernbanevogner og understell. De manøvrerer vogntog i skarpe svinger og inn og ut av parkeringsplasser. Ved hjelp av en kjørecomputer kan de kommunisere med datasystemet på stasjonsområdet og identifisere jernbanevogner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Markere forskjeller i farger

  Identifisere forskjeller mellom farger, for eksempel fargetoner.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Analysere forsyningskjedetrender

  Analysere og foreta prognoser om trender og utviklingstrekk i forsyningskjeden med hensyn til teknologi, effektivitetssystemer, typer produkter som sendes, og logistikkkrav for forsendelser, slik at man fortsatt skal være i fremstre rekke når det gjelder metoder i forsyningskjeden.

 • Analysere forsyningskjedestrategier

  Undersøke en organisasjons planleggingsdetaljer for produksjon, forventede behov for produksjonsenheter, kvalitet, mengde, kostnad, tilgengelig tid og arbeidskraft. Gi forslag for å forbedre produkter og tjenestekvalitet, og for å redusere kostnader.

 • Shunte inngående last

  Pense inngående fraktlaster til og fra jernbanevogner for ankommende og utgående tog.

 • Forstå hvordan forsyningkjeder kan bedres for å øke inntjening

  Tolke hvordan forbedringer av forsyningskjeden vil påvirke selskapets fortjeneste. Intensifiere forbedringen av disse prosessene som vil effektivisere forsyningskjeden på en mest mulig effektiv måte og samtidig oppnå størst mulig fortjeneste.

 • Anvende teknikker for stabling av varer i containere

  Anvende teknikkene som er nødvendige for å stable materialer i containere. Bruke teknikker for å utnytte plassen i containerne best mulig.

 • Betjene datasystemer ombord

  Betjene datasystemer om bord i tunge lastebiler og kjøretøy. Kommunisere med stasjonsledelsens datasystem.

 • Skifte utgående last

  Pense utgående fraktgods til og fra innkommende og utgående tog.

 • Betjene kraner

  Betjene kraner for å flytte, posisjonere, løfte eller plassere maskineri, utstyr eller andre store gjenstander på ulike steder.

 • Jobbe på ujevne overflater

  Utføre arbeid på ujevne overflater; klatre i stiger og utføre oppgaver på toppen av jernbanevogner.

 • Betjene gaffeltruck

  Betjene en gaffeltruck, et kjøretøy med en gaffel foran for løfting og transport av tung last.

 • Klatre på jernbanevogner

  Ha fysikk til å klatre på og inn i jernbanevogner ved å følge tilstrekkelige sikkerhetsprosedyrer.

 • Manøvrere tunge lastebiler

  Kjøre, manøvrere og parkere traktorer, tilhengere og lastebiler på veier, rundt skarpe svinger og på parkeringsplasser.

 • Romme last i godstransportkjøretøy

  Plassere, polstre, sikre og balansere last på riktig måte.

 • Håndtere intermodalt utstyr

  Håndtere intermodalt utstyr, for eksempel kraner, sidelastere, gaffeltrucker og terminaltraktorer.

 • Utføre tjenester på en fleksibel måte

  Tilpasse tjenestemetoden når omstendighetene endrer seg.

Source: Sisyphus ODB