Yrke internasjonal spedisjonskoordinator

Internasjonale spedisjonskoordinatorer implementerer og overvåker internasjonal spedisjonsvirksomhet, ved å løse problemer og treffe beslutninger i forbindelse med transport- og støtteaktiviteter. De tar seg av administrative byrder knyttet til internasjonal virksomhet, for eksempel regler i ulike nasjonale sammenhenger for import og eksport. De tilbyr virksomhetsstøtte, prosjektkoordinering, evaluering og administrasjon av gjeldende systemer og internasjonale forsyningskjeder og prosedyrer etter behov.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Koordinere importtransportvirksomhet

  Føre tilsyn med importtransportoperasjoner. Optimalisere importprosesser og servicestrategier.

 • Administrere import- og eksportlisenser

  Sikre effektiv utstedelse av tillatelser og lisenser ved import og eksport.

 • Koordinere eksporttransportaktiviteter

  Koordinere all eksporttransport, med fokus på eksportstrategier og -tjenester.

 • Kontrollere handelskommersiell dokumentasjon

  Overvåke skriftlig dokumentasjon som inneholder informasjon om kommersielle transaksjoner, f.eks. fakturaer, kredittbrev, bestillinger, frakt og opprinnelsesbevis.

 • Jobbe i et logistikkteam

  Kunne jobbe sikkert i et logistikkteam, der hvert medlem av teamet fyller en rolle designet for å øke teamets effektivitet som helhet.

 • Skrive rutinerapporter

  Utarbeide rutinerapproter. Identifisere egnede skjemaer eller dokumenter for å registrere data fra manuelle inspeksjoner eller elektroniske systemer. Skrive tydelige observasjoner ved behov. En skriftlig rapport er vanligvis en oppsummering av resultater fra den rutinemessige ytelsen til tverrbindingssystemet.

 • Utarbeide strategier for import/eksport

  Utvikle og planlegge strategier for import og eksport i henhold til selskapets størrelse, produktenes art, ekspertise og forretningsvilkår på de internasjonale markedene.

 • Være bindeledd mellom kunden og ulike transporttjenester

  Fungere som bindeledd mellom kunden og ulike transporttjenester.

 • Anvende prosedyrer for å sikre last i samsvar med tollbestemmelser

  Bruke forskjellige prosedyrer for å oppfylle tollforpliktelsene ved transport av varer over grensene og gjennom havner/lufthavner eller andre logistikknutepunkter, for eksempel utstedelse av skriftlige tolldeklarasjoner. Bruke ulike prosedyrer for ulike typer varer og sikre at regelverket for forsendelse overholdes.

 • Fremme relasjoner med ulike typer transportører

  Etablere relasjoner med ulike typer transportører, f.eks. lastebilselskaper, flytransportører og sjøtransportører.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Administrere transportører

  Administrere transportører og hjelpe kunder med å vurdere rute, resultat, funksjon og kostnader.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Svare på forespørsler om logistikktjenester fra hele verden

  Svare på forespørsler om logistikktjenester fra kunder i alle land rundt om i verden.

 • Kommunisere på engelsk på kompetent brukernivå

  Kompetent bruk av engelsk. R351 refererer til nivå C1 i den felles europeiske referanserammen for språk (CEFR).

 • Utføre IKT-feilsøking

  Identifisere problemer med servere, stasjonære datamaskiner, skrivere, nettverk og fjerntilgang, og gjennomføre tiltak for å løse problemene.

 • Vurdere transportører

  Evaluere transportørens ytelse; vurdere styrker og svakheter, nettverk og infrastruktur.

Source: Sisyphus ODB