Yrke investeringsrådgiver for bedriftskunder

Investeringsrådgivere for bedriftskunder tilbyr strategisk rådgivning om finanstjenester til selskaper og andre institusjoner. De sørger for at klientene følger loven i arbeidet med å innhente kapital. De gir faglig basert informasjon om fusjoner og oppkjøp, obligasjoner og aksjer, privatiseringer og reorganisering, innhenting av kapital og sikkerhetsstillelse, herunder egenkapital- og gjeldsmarkeder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Aksjemarked

  Markedet der andeler i offentlige selskaper, utstedes og omsettes.

 • Verdipapirer

  Finansielle instrumenter som omsettes på finansmarkedene, som representerer både eiendomsretten til eieren og samtidig utsteders plikt til å betale. Målet for verdipapirer som er å skaffe kapital og sikre mot risiko på finansmarkedene.

 • Moderne porteføljeteori

  Finansteorien som prøver enten å maksimere fortjenesten til en investering tilsvarende risikoen som tas, eller redusere risikoen for forventet overskudd av en investering på en måte som gjør det mulig å velge den aktuelle kombinasjonen av finansielle produkter.

 • Fusjoner og oppkjøp

  Slå sammen forskjellige selskaper av relativt like størrelser samt større selskapers oppkjøp av mindre selskaper. Økonomiske avtaler, rettslige følger og konsolidering av årsregnskap og årsberetning ved utgangen av regnskapsåret.

 • Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

 • Kredittkontrollprosesser

  De ulike metodene og framgangsmåtene som anvendes for å sikre at kreditten gis til de egnede kundene, og at de betaler i tide.  

 • Finansieringsmetoder

  De finansielle mulighetene for å finansiere prosjekter som de tradisjonelle, nemlig lån, risikokapital, offentlige eller private tilskudd på grunnlag av alternative metoder, f.eks. crowdfunding.

 • Teknikker for virksomhetsverdsetting

  Prosesser for å verdsette verdien av eiendelene til selskapet og verdien av virksomheten ved å følge teknikker som aktivabasert tilnærming, sammenligning av virksomhet og tidligere inntekter.

Ferdigheter

 • Utvikle investeringsportefølje

  Utvikle en investeringsportefølje for en kunde som omfatter en forsikringspolise eller flere poliser for å dekke spesifikke risikoer, f.eks. finansiell risiko, bistand, gjenforsikring, industrielle risikoer eller naturlige og tekniske katastrofer.

 • Undersøke kredittverdighet

  Undersøke og finne informasjon om kredittverdigheten til selskaper og virksomheter fra kredittvurderingsbyråer for å fastslå sannsynligheten for mislighold fra debitor.

 • Gi juridiske råd om investeringer

  Studere bedriftsinvesteringer og deres juridiske konsekvenser for å gi råd til organisasjoner om rettergangsmåter, utarbeidelse av kontrakter og skattebegrensning.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Gjennomgå investeringsporteføljer

  Møte med kunder for å gjennomgå eller oppdatere en investeringsportefølje, og gi finansiell rådgivning om investeringer.

 • Overvåke aksjemarkedet

  Observere og analysere aksjemarkedet og dets trender daglig for å samle inn ajourførte opplysninger for å utvikle investeringsstrategier.

 • Gi råd om overholdelse av juridiske krav for deltakelse i finansmarkeder

  Gi råd og veiledning om de juridiske endringene selskapet må gjennomgå for å delta i finansmarkedet, for eksempel å skrive utbyttepolitikk, definere eierskap og struktur i selskapet, og overholde standardene som er satt av organer som regulerer markedet selskapet skal inn i.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

Source: Sisyphus ODB