Yrke it-lærer

IT-lærere underviser elever i teoretisk og praktisk (grunnleggende) datamaskinbruk. De underviser elever i IT og eventuelt mer avanserte IT-prinsipper. De forbereder elevene med kunnskap om programvare som sikrer at datamaskinens maskinvareutstyr brukes riktig. IT-lærere utarbeider og reviderer kursinnhold og -oppgaver, og oppdaterer dem i henhold til den teknologiske utviklingen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • E-læring

  De strategiske og didaktiske metodene for læring der hovedelementene omfatter bruk av IKT-teknologier.

 • IKT-maskinvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruk og drift av ulike maskinvareprodukter, som skrivere, skjermer og bærbare datamaskiner.

 • Kontorprogramvare

  Kjennetegn ved og virkemåte i dataprogrammer for kontoroppgaver, f.eks. tekstbehandling, regneark, presentasjon, e-post og database.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

Ferdigheter

 • Utføre IKT-feilsøking

  Identifisere problemer med servere, stasjonære datamaskiner, skrivere, nettverk og fjerntilgang, og gjennomføre tiltak for å løse problemene.

 • Hjelpe studenter med utstyr

  Hjelpe elever som arbeidert med (teknisk) utstyr som brukes i praksisbasert undervisning, og løse driftsproblemer ved behov.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Undervise i digital kompetanse

  Undervise studenter i teori og praksis for (grunnleggende) digital kompetanse og datakompetanse, som for eksempel effektiv maskinskriving, arbeid med grunnleggende netteknologier og sjekking av e-post. Dette omfatter også lære studentene opp i riktig bruk av datamaskiner og programvare.

 • Arbeide med virtuelle læringsmiljøer

  Innarbeide bruk av nettlæringsmiljøer og -plattformer i undervisningen.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Utforme nettbaserte kurs

  Utforme nettbaserte opplærings- og instruksjonskurs ved hjelp av dynamiske og statiske nettverktøy for å gi kursdeltakerne læringsresultater. Nettverktøyene som brukes i denne forbindelse, kan omfatte strømming av video og lyd, direktesendinger på nettet, informasjonsportaler, chatterom og oppslagstavler.

 • Utvikle digitale lærematerialer

  Skape ressurser og opplæringsmateriale (e-læring, video- og lydmateriale til undervisning) ved bruk av digital teknologi for å overføre innsikt og bevissthet for å øke elevers ekspertise.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Tilpasse undervisningen etter målgruppe

  Undervise elever på den mest egnede måten med tanke på undervisningssammenheng (f.eks. formell vs. uformell undervisning) eller aldersgruppe (voksne vs. barn).

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

Source: Sisyphus ODB