Yrke jobb- og yrkesopplæringskonsulent

Jobb- og yrkesopplæringskonsulenter gir hjelp til arbeidsledige med å finne arbeid eller yrkesrettede opplæringsmuligheter, i henhold til utdanningsmessig og profesjonell bakgrunn og erfaring. De gir dem råd om hvordan de markedsfører ferdighetene sine i jobbsøkeprosessen. Jobb- og yrkesopplæringskonsulenter hjelper jobbsøkere med å skrive CV-er og følgebrev, forberede seg på jobbintervjuer og finne ut hvor de kan søke etter en ny jobb eller opplæringsmuligheter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Online jobbplattformer

  Nettplattformer som viser jobbtilbud.

 • Arbeidsmarkedstilbud

  Jobbmuligheter som er tilgjengelige på arbeidsmarkedet, avhengig av det aktuelle økonomiske området.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

Ferdigheter

 • Intervjue folk

  Intervjue personer i forskjellige sammenhenger.

 • Profilere personer

  Opprette en profil for noen ved å angi denne personens egenskaper, personlighet, ferdigheter og motiver, ofte ved å bruke opplysninger fra et intervju eller spørreskjema.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Gi råd om personlige forhold

  Gi personer råd om kjærlighets- og ekteskapsproblemer, forretnings- og arbeidsmuligheter, helse eller andre personlige aspekter.

 • Undervise i skrivekunst

  Undervise grunnleggende eller avanserte skrivekunstprinsipper til ulike aldersgrupper under faste rammer i en utdanningsorganisasjon eller ved å arrangere private kurs i skrivekunst.

 • Legge til rette for tilgang til arbeidsmarkedet

  Forbedre mulighetene enkeltpersoner har for å finne en jobb, ved å lære påkrevde kvalifikasjoner og mellommenneskelige ferdigheter, gjennom opplæring og utviklingsprogrammer, verksteder eller arbeidsprosjekter.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Dokumentere intervjuer

  Registrere, skrive og ta opp svar og informasjon samlet inn under intervjuer med sikte på behandling og analysering ved bruk av stenografi eller teknisk utstyr.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Utvikle kursplan

  Undersøke og opprette en oversikt over kurset som skal undervises, og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i samsvar med skoleforskrifter og læreplanmål.

 • Forberede personer for jobbintervju

  Forberede personer på jobbintervjuer ved å gi dem råd angående kommunikasjon, kroppsspråk og utseende, gå gjennom ofte stilte spørsmål og identifisere personlige og faglige styrker og svakheter.

 • Vedlikeholde personvernet til tjenestebrukere

  Respektere og opprettholde klientens verdighet og personvern for å beskytte hans eller hennes personopplysninger og tydelig forklare retningslinjer om personvern til klienten og andre involverte parter.

Source: Sisyphus ODB