Yrke jordforsker

Jordforskere utreder og studerer jord vitenskapelig. De gir råd om hvordan de kan forbedre jordkvalitet for å støtte natur, næringsmiddelproduksjon eller menneskelig infrastruktur ved hjelp av oppmålingsteknikker, vanningsteknikker og erosjonsreduserende tiltak. De sørger for å verne og gjenopprette områder som har vært utsatt for intenst landbruk eller annen intens bruk.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økologi

  Studie av hvordan organismer samhandler og deres forhold til omgivelsene.

 • Geoteknikk

  En grundig forståelse av egenskapene til jord i forhold til å analysere deformasjoner av væsker i jord som støtter menneskeskapte strukturer.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Jordstruktur

  Mangfoldet av jordelementer og jordtyper i forhold til plantevekst.

 • Europeisk pesticidlovgivning

  EUs rammeverk for samfunnsaksjoner som fremmer bærekraftig bruk av pesticider.

 • Avlingsproduksjonsprinsipper

  Prinsipper for dyrking av avlinger, den naturlige syklusen, stelling av naturen, vekstforhold og prinsipper for organisk og bærekraftig produksjon. Kvalitetskriterier og -krav til frø, planter og avlinger.

 • Jordvitenskap

  Vitenskapsområdet som studerer jorden som en naturlig ressurs, dens egenskaper, dannelse og klassifisering. Det undersøker også det fysiske, biologiske og kjemiske potensialet i jorden.

Ferdigheter

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

 • Gjennomføre jordprøver

  Analysere og teste jordprøver. Fastslå gasskromatografien og samle inn aktuelle opplysninger om isotoper og karbon. Fastslå viskositet.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Gi råd om naturvern

  Gi opplysninger og foreslå tiltak i forbindelse med bevaring av naturen.

Source: Sisyphus ODB