Yrke journalist

journalist
Credits: Shutterstock.com

Journalister undersøker saker, kontrollerer opplysninger og skriver nyhetssaker for aviser, magasiner, tidsskrifter, fjernsyn og andre kringkastingsmedier. De dekker politiske, økonomiske, kulturelle, sosiale og idrettsrelaterte hendelser. Journalister må overholde etiske koder, for eksempel ytringsfrihet, retten til beriktigelse, presserett og redaksjonelle standarder for å formidle objektiv informasjon.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Redaksjonelle standarder

  Retningslinjer for hvordan du skal håndtere og rapportere om personvern, barn og død i henhold til upartiskhet og andre standarder.

 • Intervjuteknikker

  Teknikker for å få informasjon fra mennesker ved å stille de riktige spørsmålene på riktig måte, og å få dem til å føle seg komfortable.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Skriveteknikker

  De ulike teknikkene for å skrive en historie, f.eks. beskrivende, overtalende, førsteperson og andre teknikker.

Ferdigheter

 • Bygge kontaktnett for å opprettholde nyhetsstrømmen

  Bygge kontakter for å opprettholde en strøm av nyheter, for eksempel politi- og nødmeldingstjenester, lokalt råd, samfunnsgrupper, helseforetak, pressetalsmenn hos en rekke organisasjoner, allmennheten osv.

 • Følge med på nyhetene

  Følge aktuelle hendelser innen politikk, økonomi, samfunn, kultur, internasjonale hendelser og sport.

 • Skrive innenfor en tidsfrist

  Planlegge og respektere stramme tidsfrister, spesielt for teater-, film-/tv- og radioprosjekter.

 • Evaluere tekster som respons på tilbakemelding

  Redigere og tilpasse tekster som respons på tilbakemeldinger fra kolleger og forlag.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Intervjue folk

  Intervjue personer i forskjellige sammenhenger.

 • Bruke spesifikke skriveteknikker

  Bruke skriveteknikker, avhengig av type medier, sjanger og historie.

 • Delta på redaksjonsmøter

  Delta på møter med andre redaktører og journalister for å diskutere mulige emner og fordele oppgavene og arbeidsbyrden.

 • Følge etiske retningslinjer for journalister

  Følge etiske retningslnijer for journalister, som talefrihet, retten til svar, objektivitet og andre regler.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Holde seg oppdatert på sosiale medier

  Holde seg oppdatert på trender og mennesker på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram.

Source: Sisyphus ODB