Yrke juridisk konsulent

Juridiske konsulenter gir råd til et stort utvalg kunder, fra virksomheter og enkeltpersoner til advokatfirmaer. De gir juridisk rådgivning utenfor rettssalen i tilknytning til juridiske anliggender, avhengig av kundens natur. De gir råd vedrørende for eksempel sammenslåing av multinasjonale selskaper, kjøp av bolig og endringer i kontrakter og implikasjoner av disse. De hjelper kunder generelt med å følge lover for regler og å unngå å begå ulovlige handlinger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Juridisk terminologi

  De særlige termer og uttrykk som er brukt på det juridiske området.

Ferdigheter

 • Sikre lovanvendelse

  Sørge for at lover følges, og at de riktige tiltakene gjøres for å sikre lovoverholdelse i tilfelle brudd.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

 • Anvende konsulentteknikker

  Gi kunder råd om ulike personlige eller jobbrelaterte spørsmål.

 • Gi råd om rettslige avgjørelser

  Gi råd til dommere eller andre tjenestemenn ved rettslige avgjørelser om hvilken avgjørelse som vil være riktig, i tråd med loven og de moralske hensyn, eller som er mest fordelaktig for rådgiverens klient, i en bestemt sak.

 • Tolke loven

  Tolke lovgivningen i forbindelse med etterforskningen av en sak for å kjenne til de korrekte framgangsmåtene ved håndtering av saken, sakens status og de berørte partene, mulige utfall og hvordan de beste argumentene skal presenteres for å sikre et så godt resultat som mulig.

 • Identifisere klienters behov

  Identifisere områder der kunden kan trenge hjelp, og undersøke mulighetene for å imøtekomme disse behovene.

 • Gi juridisk rådgivning

  Gi råd til kunder for å sikre at deres handlinger er i samsvar med loven, i tillegg til å være de mest gunstige for situasjonen og det spesifikke tilfellet, for eksempel å gi informasjon, dokumentasjon eller råd om hvordan en kunde kan gå fram hvis de ønsker å reise sak mot noen eller noen reiser sak mot dem.

 • Analysere gjennomførbarhet

  Undersøke kundens nåværende situasjon, ideer og ønsker i et juridisk perspektiv for å vurdere deres juridiske begrunnelse eller gjennomførbarhet.

Source: Sisyphus ODB