Yrke jurykoordinator

Jurykoordinatorer bistår advokater med forberedelsen av rettssaken ved å granske jurymedlemmer. De bistår med utviklingen av rettssaksstrategier, analyserer juryens atferd under en rettssak og gir råd til advokater om prosedyre. De hjelper også med å forberede vitner og utforme argumenter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Domstolsprosedyrer

  Regler som gjelder under undersøkelsen i en domstol og under en rettssak, og hvordan disse hendelsene oppstår.

 • Juridisk saksbehandling

  Prosedyrer i en juridisk saksbehandling, fra begynnelse til slutt, f.eks. dokumentasjonen som må forberedes og håndteres, personene som er involvert i de ulike fasene i saken og kravene som må oppfylles før saken kan avsluttes.

Ferdigheter

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

 • Kommunisere med jury

  Kommunisere med juryen under en rettslig høring for å sikre at de er egnet for å sitte i en jury under rettssaken, at de kan holde seg upartiske og ta velbegrunnede avgjørelser, og sørge for at de blir informert om saken og kjenner til domstolsprosedyrene.

 • Gi råd om strategier i rettssaker

  Gi råd til advokater eller andre domstolsrepresentanter i deres forberedelse til en rettssak ved å hjelpe dem med å utarbeide rettslige argumenter, undersøke jury og dommer, og gi råd om strategiske beslutninger som kan bidra til et fordelaktiv resultat for klienten.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Gi juridisk rådgivning

  Gi råd til kunder for å sikre at deres handlinger er i samsvar med loven, i tillegg til å være de mest gunstige for situasjonen og det spesifikke tilfellet, for eksempel å gi informasjon, dokumentasjon eller råd om hvordan en kunde kan gå fram hvis de ønsker å reise sak mot noen eller noen reiser sak mot dem.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

Source: Sisyphus ODB