Yrke kabelmontør

Kabelmontører manipulerer kabler og ledninger av stål, kobber eller aluminium, slik at de kan brukes til å lede elektrisk strøm for mange ulike formål.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Elektriske koblingsskjemaer

  Den visuelle skjematiske representasjonen av en elektrisk krets, dens komponenter og forbindelsene mellom disse komponentene.

 • Elektrisk ledningstilbehør

  Elektriske ledninger, kabelprodukter og tilbehør, som elektriske koblinger, skjøter og ledningsisolering.

 • Produksjon av elektriske ledningsprodukter

  Monteringsprosessene og produksjonstrinnene som er tatt for å framstille isolerte elektriske ledninger og kabler, laget av stål, kobber eller aluminium.

Ferdigheter

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Organisere ledninger

  Anvende ledningsmarkører og kabelmerker for å identifisere og organisere ledninger. Bruke strips eller kabelbånd til å holde ledningene samlet.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Bruke verktøy for elektriske ledninger

  Bruke verktøy til å manipulere ledninger som brukes til elektriske formål, for eksempel avisoleringsverktøy, krympeverktøy, loddeverktøy, momentnøkkel og varmepistol.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Utføre målinger av deler

  Betjene måleinstrumenter for å måle deler av fremstilte gjenstander. Ta hensyn til produsentens spesifikasjoner for å utføre målingen.

 • Anvende loddeteknikker

  Ta i bruk og arbeide med en rekke loddeteknikker, for eksempel myk lodding, sølvlodding, induksjonslodding, motstandslodding, rørlodding, mekanisk lodding og aluminiumslodding.

 • Feste sammen ledning

  Feste sammen kabler eller ledninger med kabelbånd, kanaler, kabelsnøring, hylser, kabelklemmer eller stropper.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Betjene loddeutstyr

  Bruke loddeutstyr til å smelte og sammenføye stykker metall eller stål, for eksempel en loddepistol, loddebrenner, gassdrevet jern og annet.

 • Kutte metalltråder

  Betjene maskiner eller bruke håndverktøy til å kutte metalltråder.

 • Krympe ledning

  Feste den elektriske kontakten til ledningen ved hjelp av krympeverktøy. Her kobles kontakten og ledningen sammen ved å deformere én eller begge slik de passer til hverandre. Den elektriske kontakten kan koble ledningen til en elektrisk terminal eller kan koble sammen to ledninger.

 • Påføre belegg på elektrisk utstyr

  Klargjøre og påføre belegg, for eksempel kretskortlakk, på elektrisk utstyr og de tilhørende komponentene for å beskytte utstyret mot fukt, høye temperaturer og støv.

 • Forsegle ledninger

  Feste og isolere ledninger eller kabler for elektrisitet eller kommunikasjon.

 • Eksponere ledningsender

  Avisolere ledningsender ved hjelp av avisoleringstenger.

Source: Sisyphus ODB