Yrke kafferøster

Kafferøstere betjener gassovner som brukes til å tørke kaffebønner. De fyller kaffebønner i ovner, og når de er brent, sammenholder de fargen på de brente bønnene med spesifikasjonene. De kjøler ned bønnene ved hjelp av mekaniske vifter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

Ferdigheter

 • Betjene en varmebehandlingsprosess

  Bruke varmebehandling som er rettet mot å tilberede og konservere halvfabrikata eller ferdige matprodukter.

 • Vedlikeholde industriovner

  Vedlikeholde industriovner for å sikre en effektiv og korrekt drift.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Administrere ovnventilasjon

  Administrere produktspesifikk og energieffektiv ovnventilasjon.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Håndtere brannfarlige stoffer

  Håndtere brannfarlige stoffer for røsting og sikre at sikkerhetstiltak er på plass.

 • Overvåke risting

  Sørge for at egnet ristingsgrad og ønskede aromaer og farger oppnås ved risting av kaffebønner og korn.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Betjene veiemaskin

  Arbeide med veiemaskin for å måle rå, halvferdige og ferdige produkter.

 • Sørge for at høye temperaturer tåles

  Tåle høye temperaturer samtidig som man beholder konsentrasjon og effektivitet under krevende omstendigheter.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Sjekke behandlingsparametere

  Sjekke behandlingsparametere for å holde de teknologiske prosessene under kontroll.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Anvende ulike ristemetoder

  Bruke ulike metoder for å riste kakaobønner, for eksempel ovnsristing, luftristing, trommelristing, kafferisting og varmluftpistol. Bruke de forskjellige metodene i henhold til produksjonskravene, typen kakaobønne og ønsket sjokoladeprodukt.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Betjene industrielle ovner

  Observere temperaturen, og varme opp ovn til den angitte temperaturen. Betjene stekefat, og forenkle stekeprosessen ved hjelp av instrumenter som hindrer at kornene stikker ut av fatene.

 • Tolerere sterke lukter

  Tolerere sterk lukt som kommer fra varene som behandles under produksjon.

Source: Sisyphus ODB