Yrke kakaobønnerøster

Kakaobønnerøstere setter opp og betjener kakaoprosesseringsutstyr som brenne-, valse-, blåse-, tørke- og maleutstyr.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

 • Kjemiske reaksjoner ved risting av kakaobønner

  Riktig risting som reduserer denne risikoen for bakterier. Kjemiske reaksjoner forekommer når kakaobønner ristes, og riktig risting er en integrert del av å få god smak på sjokoladen.

 • Ristede kakaobønner

  Kjennetegn ved ristede kakaobønner og røsteprosesser og -metoder.

Ferdigheter

 • Administrere ovnventilasjon

  Administrere produktspesifikk og energieffektiv ovnventilasjon.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Anvende ulike ristemetoder

  Bruke ulike metoder for å riste kakaobønner, for eksempel ovnsristing, luftristing, trommelristing, kafferisting og varmluftpistol. Bruke de forskjellige metodene i henhold til produksjonskravene, typen kakaobønne og ønsket sjokoladeprodukt.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Smake på kakaobønner

  Smake på kakaobønner etter røsting og sørge for at det ikke er noen rå eller brente smaker.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Sjekke behandlingsparametere

  Sjekke behandlingsparametere for å holde de teknologiske prosessene under kontroll.

 • Betjene en varmebehandlingsprosess

  Bruke varmebehandling som er rettet mot å tilberede og konservere halvfabrikata eller ferdige matprodukter.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Håndtere vifter for maskiner

  Starte vifter som tvinger behandlet luft inn i tromler eller seksjoner.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Lagre kjøkkenutstyr ved riktig temperatur

  Holde kjølingen og oppbevaringen av utstyr ved riktig temperatur.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Overvåke risting

  Sørge for at egnet ristingsgrad og ønskede aromaer og farger oppnås ved risting av kaffebønner og korn.

 • Betjene industrielle ovner

  Observere temperaturen, og varme opp ovn til den angitte temperaturen. Betjene stekefat, og forenkle stekeprosessen ved hjelp av instrumenter som hindrer at kornene stikker ut av fatene.

 • Håndtere brannfarlige stoffer

  Håndtere brannfarlige stoffer for røsting og sikre at sikkerhetstiltak er på plass.

 • Sørge for at høye temperaturer tåles

  Tåle høye temperaturer samtidig som man beholder konsentrasjon og effektivitet under krevende omstendigheter.

 • Vedlikeholde industriovner

  Vedlikeholde industriovner for å sikre en effektiv og korrekt drift.

 • Sortere kakaobønner

  Sortere kakaobønner for å velge ut passende bønner for brenning og maling. Sjekke at de valgte bønnene er i samsvar med kvalitetsstandarder. Rengjøre kakaobønner med mindre feil.

Source: Sisyphus ODB