Yrke kampinstruktør

Kampinstruktører trener utøvere for å utføre kampsekvenser på en trygg måte. De instruerer kamper til danseforestillinger, filmer og TV-programmer, sirkusforestillinger, varietéoppsetninger og andre forestillinger. Kampinstruktører kan ha bakgrunn fra idrett, som fekting, skyting eller boksing, kampsport, som judo, wushu eller karate, eller militær opplæring.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lovbestemmelser for scenekunstslåsskamper

  De juridiske opplysningene og forsikringene man trenger for å arbeide som kampinstruktør med utøvere, med hensyn til bruken av våpen og risikovurdering.

 • Være i kontakt med kroppen din

  De viktigste aspektene ved anvendt anatomi, psykologi, ernæring, fysiologi, sosiale undersøkelser og hvordan de er knyttet til egenbevissthet om ens egen kropp. 

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

Ferdigheter

 • Sørge for lagring av kampscener

  Overføre arbeidet fra ett sted til et annet når det er nødvendig. Sørge for at et videoopptak blir gjort. Sørge for at integriteten til arbeidet blir overholdt, og at elementer knyttet til arbeidet holdes ved like (våpen, ammunisjon osv.). Oppdatere arbeid på forespørsel.

 • Administrere kunstnerisk karriere

  Presentere deg selv og den kunstneriske tilnærmingen din. Plassere arbeidet ditt på målmarkedene. Promotere og markedsføre deg selv og arbeidet ditt.

 • Tilpasse kampteknikker for fremføring

  Sørge for at kampteknikker som brukes i en fremføring, tilpasses formålet. Ivareta sikkerheten til utøvende kunstnere og publikum. Tilpasse kampteknikkene etter sammenhengen og den kunstneriske visjonen for fremføringen.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Trene utøvere i din kampdisiplin

  Veilede utøvernes treningsøkter i din kampdisiplin, slik at de lærer seg å beherske kampteknikker, bevegelser og handlinger. Vurdere potensialet til å lære kamphandlinger på en trygg måte. Organisere opplæringen og fastsette målene med den. Rettlede utøvernes trening.

 • Tilpasse arbeidet til fremføringsstedet

  Justere de fysiske, praktiske og kunstneriske delene av arbeidet til fremføringsstedets realiteter. Kontrollere de materielle parameterne og de tekniske vilkårene for fremføringsstedet, som for eksempel omgivelser og belysning. Kontrollere plasseringen av sitteplassene. Vurdere miljøets innvirkning og plass i arbeidet.

 • Følge med på kunstsceneutvikling

  Overvåke kunstneriske arrangementer, trender og annen utvikling. Lese nyere kunstpublikasjoner for å utvikle ideer og holde kontakten med relevante aktiviteter fra kunstverden.

 • Markedsføre deg selv

  Markedsføre egne styrker med hensyn til ferdigheter og kunnskap.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Definere en tilnærming til din kampdisiplin

  Analysere arbeidet og ekspertisen i en kampdisiplin og bruke funnene til å finne en måte å iscenesette kamphandlinger på i samråd med koreografen/regissøren.

 • Overvåke utøvernes kamper

  Formidle forventninger og målrettede resultater, overføre kampsekvenser og tekniske aspekter ved kampdisiplinen osv. Hjelpe utøverne/danserne med å internalisere kampsekvensene og kampteknikkene. Følge med mens de holder på, og motivere og hjelpe dem med å oppnå sitt maksimale potensial. Gjøre utøvende kunstnere oppmerksomme på de tilknyttede risikoene. Få utøvere til å øve på kamper.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

Source: Sisyphus ODB