Yrke karrosseribygger

Karosseribyggere monterer sammen karosserideler og komponenter for motorkjøretøy, som for eksempel rammer, dører, understell og pansere. De bruker håndverktøy, kraftverktøy og annet utstyr, som CNC-maskiner og roboter. De leser tekniske tegninger og bruker automatisert monteringsutstyr for å bygge karosserier for motorkjøretøyer. De ser etter feil på enkeltdelene og kontrollerer kvaliteten på komponentgruppene for å kontrollere at standardene oppfylles og spesifikasjonene overholdes. Karosseribyggere rapporterer om alle monteringsproblemer til sine overordnede.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Motorkjøretøymekanikk

  Måten energikraft samhandler med og påvirker komponenter i motorvogner, f.eks. biler, busser, kjøretøy for funksjonshemmede og andre motordrevne kjøretøyer. 

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Jobbe i monteringslinjeteam

  Framstille produkter på samlebånd. Arbeide i en gruppe der alle har en definert oppgave.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Montere metalldeler

  Tilpasse og ordne stål- og metalldeler for å montere ferdige produkter; bruke egnede håndverktøy og måleinstrumenter.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Markere behandlet arbeidsstykke

  Inspisere og markere deler av arbeidsstykket for å angi hvordan de vil passe inn i det ferdige produktet.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

Source: Sisyphus ODB