Yrke karrosseribygger

Karosseribyggere monterer sammen karosserideler og komponenter for motorkjøretøy, som for eksempel rammer, dører, understell og pansere. De bruker håndverktøy, kraftverktøy og annet utstyr, som CNC-maskiner og roboter. De leser tekniske tegninger og bruker automatisert monteringsutstyr for å bygge karosserier for motorkjøretøyer. De ser etter feil på enkeltdelene og kontrollerer kvaliteten på komponentgruppene for å kontrollere at standardene oppfylles og spesifikasjonene overholdes. Karosseribyggere rapporterer om alle monteringsproblemer til sine overordnede.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Motorkjøretøymekanikk

  Måten energikraft samhandler med og påvirker komponenter i motorvogner, f.eks. biler, busser, kjøretøy for funksjonshemmede og andre motordrevne kjøretøyer. 

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Jobbe i monteringslinjeteam

  Framstille produkter på samlebånd. Arbeide i en gruppe der alle har en definert oppgave.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Montere metalldeler

  Tilpasse og ordne stål- og metalldeler for å montere ferdige produkter; bruke egnede håndverktøy og måleinstrumenter.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Markere behandlet arbeidsstykke

  Inspisere og markere deler av arbeidsstykket for å angi hvordan de vil passe inn i det ferdige produktet.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

Source: Sisyphus ODB