Yrke kartograf

Kartografer lager kart ved å kombinere forskjellig vitenskapelig informasjon avhengig av formålet med kartet (f.eks. topografisk kart, bykart eller politisk kart). De kombinerer tolkning av matematiske notater og målinger med estetikken og den visuelle gjengivelsen av stedet for å utarbeide kartene. De kan også arbeide med å utvikle og forbedre geografiske informasjonssystemer og kan utføre vitenskapelig forskning innen kartografi.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kartografi

  Studien av å tolke elementer som er avbildet i kart, tiltak og tekniske spesifikasjoner. 

 • Topografi

  Grafisk framstilling av overflateegenskapene til et sted eller et område på et kart, som angir deres relative posisjoner og høyder.

 • Geografi

  Fagfelt som undersøker grunn, fenomener, kjennetegn og innbyggere på jorden. Dette feltet søker å forstå jordens naturlige og menneskeskapte kompleksitet.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Geomatikk

  Fagfelt som ser på innsamling, lagring og behandling av geografiske opplysninger.

Ferdigheter

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Håndtere geospatiale teknologier

  Kan bruke geospatiale teknologier som omfatter GPS (globale posisjoneringssystemer), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling), i sitt daglige arbeid.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Forbedre brukervennlighet

  Forskning på og utprøving av nye metoder for å gjøre et produkt, for eksempel et nettsted eller kart, lettere å bruke og forstå.

 • Samle inn kartleggingsdata

  Samle inn og bevare kartleggingsressurser og kartdata.

 • Sette sammen GIS-data

  Innhente og organisere GIS-data fra kilder som databaser og kart.

 • Lage temakart

  Bruke ulike teknikker, som for eksempel kloropletkart og dasymetriske kart, til å lage temakart med utgangspunkt i stedsspesifikk informasjon ved hjelp av programvare.

 • Opprette GIS-rapporter

  Bruke relevante geografiske informasjonssystemer for å utarbeide rapporter og kart basert på geospatial informasjon, ved bruk av GIS-programvare.

 • Anvende digital kartlegging

  Lage kart ved å formatere innhentede data i et virtuelt bilde som gir en riktig representasjon av et spesifikt område.

 • Lage utkast til forklaringstekst

  Lage utkast til forklaringstekst, tabeller eller lister med symboler for å gjøre produkter, som for eksempel kart og diagrammer, mer tilgjengelige for brukerne.

Source: Sisyphus ODB