Yrke kasseleder

Kasseledere har tilsyn med kasserere i varehus og andre store butikker.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Betjene kasse

  Telle penger; gjøre opp kassen når skiftet er over; motta betaling og behandle betalingsinformasjon, bruke skanneutstyr.

 • Utføre balanseskjemaoperasjoner

  Lage et balanseregnskap som viser en oversikt over organisasjonens økonomiske situasjon. Ta hensyn til inntekt og utgifter. Faste eiendeler som bygninger og eiendom. Immaterielle eiendeler, som varemerker og patenter.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Behandle betalinger

  Godta betalinger i form av kontanter, kredittkort og debetkort. Ta seg av refusjoner ved retur, eller administrere tilgodelapper og markedsføringsinstrumenter som bonuskort eller medlemskort. Være oppmerksomhet på sikkerhet og vern av personopplysninger.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Utvikle økonomiske statistikkrapporter

  Lage økonomiske og statistiske rapporter på grunnlag av innsamlede data som skal fremlegges for ledelsesorganer i en organisasjon.

 • Overvåke kundeservice

  Sørge for at alle ansatte leverer utmerket kundeservice i samsvar med selskapets policy.

 • Overvåke kampanjesalgspriser

  Sikre at salgspriser og -kampanjer sendes gjennom registeret slik de skal.

 • Administrere en bedrift med stor omhyggelighet

  Detaljert og grundig behandling av transaksjoner, overholdelse av regler og tilsyn med ansatte for å sikre effektiv daglig drift.

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

 • Bruke IT-systemer for kommersielle formål

  Formidle og kommunisere data og ta kommersielle beslutninger ved hjelp av interne og eksterne IT-systemer, dersom det er relevant.

 • Legge fram tidsplan for ansatte i avdelingen

  Lede ansatte gjennom pauser og lunsjer, planlegge arbeid innenfor avdelingens tildelte arbeidstid.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere tyveriforebygging

  Implementere tyveri- og ransforebyggende tiltak; overvåke sikkerhetsovervåkingsutstyr; sikre at sikkerhetsprosedyrer følges, om nødvendig.

 • Holde tilsyn med prosedyrer for butikkåpning og -stenging

  Holde tilsyn med prosedyrer for butikkåpning og -stenging, som rengjøring, hyllepåfylling, sikring av verdigjenstander osv.

 • Føre transaksjonsrapporter

  Føre jevnlige rapporter om transaksjonene som utføres via kassaapparatet.

 • Levere oppfølgingstjenester til kunden

  Registrere, følge opp, løse og reagere på kundeforespørsler, klager og ettersalgstjenester.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

Source: Sisyphus ODB