Yrke kasserer ved kasino

Kasserere ved kasino bytter polletter, mynter eller sjetonger mot penger. De ordner utbetalinger og innhenter kundenes underskrift og legitimasjon. De reviderer og teller penger i et kassaapparat, og håndhever forskrifter om hvitvasking av penger.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Fokusere på service

  Aktivt å se etter effektive måter å hjelpe mennesker på.

 • Behandle betalinger

  Godta betalinger i form av kontanter, kredittkort og debetkort. Ta seg av refusjoner ved retur, eller administrere tilgodelapper og markedsføringsinstrumenter som bonuskort eller medlemskort. Være oppmerksomhet på sikkerhet og vern av personopplysninger.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Administrere kontantstrøm

  Registrere veddemål, utbetale gevinster og håndtere kontantstrømmen.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Følge etiske retningslinjer for gambling

  Følge reglene og de etiske retningslinjene som brukes ved gambling, vedding og lotterier. Holde fokus på at spillerne skal hygge seg.

 • Implementere optimalisering av lagerstyring

  Implementere kontrollrutiner og dokumentasjon for lagerstyring.

 • Håndtere hendelser

  Håndtere hendelser, for eksempel ulykker, nødssituasjoner eller tyveri, på en hensiktsmessig måte i samsvar med organisasjonens retningslinjer og regler.

 • Ivareta utseende

  Fremstå profesjonelt ved å sørge for at din personlige fremtoning alltid holder høyest mulig standard. Velge riktig antrekk og generelt image; gjøre en daglig innsats for å skape et godt inntrykk.

 • Veksle penger mot brikker

  Veksle betalingsmidler mot spillebrikker, sjetonger eller innløsing av billett.

 • Utvise god oppførsel i forhold til spillere

  Være høflig og ha god oppførsel overfor spillere, tilskuere eller publikum.

 • Bruke regneferdigheter

  Resonnere og bruke enkle eller komplekse numeriske konsepter og beregninger.

 • Forhindre hvitvasking av penger i gambling

  Uføre tiltak for å forhindre misbruk av kasinoet for å unngå skatt eller å tilsløre pengenes opphav.

Source: Sisyphus ODB