Yrke kennelmedarbeider

Kennelmedarbeidere håndterer dyr på dyrepensjonat eller -hotell og pleier kjæledyr. De mater dyrene, rengjør burene, passer på syke eller gamle dyr, pleier dem og tar dem ut på tur.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Beskytte helse og sikkerhet ved håndtering av dyr

  Beskytte helsen og velferden til dyr og deres eiere.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Arbeide med veterinærer

  Rådføre seg med veterinærer og bistå dem ved undersøkelse og oppfostring av dyr.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Bistå ved transport av dyr

  Bistå ved transport av dyr, herunder lasting og lossing av dyr, forberedelse av transportkjøretøyet og å sikre dyrets trivsel under hele transportprosessen.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Levere hundeluftingstjenester

  Tilby hundeluftingstjenester, inkludert aktiviteter som å avtale tjenester med kunden, velge og bruke utstyr, samspille med hunden og trygg og ansvarlig lufting.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Vedlikeholde dyreoppholdssteder

  Sørge for at dyreavlukker, som habitater, terrarier, bur eller kenneler, er i god og hygienisk stand. Rengjøre avlukket og bytte underlagsmateriale dersom dette er nødvendig.

 • Vurdere dyrets tilstand

  Kontrollere dyret for eventuelle ytre tegn på parasitter, sykdommer eller skader. Bruke disse opplysningene til å bestemme tiltak og rapportere funn til eiere.

 • Mate kjæledyr

  Sørge for at kjæledyr får riktig mat og vann til rett tid.

 • Stelle dyr

  Forberede miljøet for stell, velge riktig stelleutstyr og -metoder for dyret. Anvende prinsipper for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og grunnleggende dyreanatomi og fysiologi, inkludert identifisering og rapportering av eventuelle avvik.

 • Vurdere dyrs atferd

  Observere og vurdere dyrs atferd for å arbeide trygt med dem og gjenkjenne avvik fra normal atferd som kan signalisere nedsatt helse og velferd.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Bade hunder

  Gjøre hunden klar ved å fjerne overflødig hår, knuter og floker. Bade hunden og rengjøre pelsen og huden.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

Source: Sisyphus ODB