Yrke kileremarbeider

Kileremarbeidere betjener maskiner som gjør V-remmer fleksible. De posisjonerer også remmer på maskinen som måler remmens lengde og merker den med identifiseringsopplysninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Feste gummivarer

  Feste beslag, spenner og stropper til gummivarer.

 • Håndtere beltemerkingsmaskin

  Håndtere beltemerkingsmaskinen ved å montere riktig plate og mate beltene til maskinen.

 • Plassere kileremmer på stativ

  Plassere kileremmene på stativet etter at du klapper sammen beholderen beltene ble kuttet i.

 • Justere målemaskiner

  Justere strammingen og posisjonen til beltet på målemaskinens spindler i henhold til spesifikasjonene for beltestørrelse.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Håndtere hakkemaskiner

  Håndtere hakkemaskinen ved å justere hjulet og starte prosessen for å gjøre kileremmer fleksible.

 • Stemple kileremmer

  Stemple kileremmene med identifikasjonsopplysninger for merket ved å skyve spaken for å rotere spindlene, lengden til remmen registreres på måleinstrumentet.

 • Posisjonere kilerem på hakkemaskin

  Plassere kileremmene på hakkemaskinhjulet i henhold til spesifikasjonene.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

Source: Sisyphus ODB