Yrke kinesiolog

Kinesiologer studerer og forsker på kroppens bevegelse, dens muskler og deler. De analyserer og bruker vitenskapelige data og metoder for å forbedre kroppsbevegelse, generelt hos mennesker, gjennom en forståelse av slike områder som fysiologi, kinetikk, nevrologi og biologi. De gjenkjenner virkningene som noen faktorer, som kroppstilstand, har på bevegelse, og utvikler løsninger for å forbedre generell mekanikk og bevegelighet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kinesiologi

  Undersøke menneskelige bevegelser, ytelse og funksjon samt vitenskapene biomekanikk, anatomi og neurovitenskap.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Biomekanikk

  Bruke mekaniske metoder for å forstå biologiske organismers funksjon og struktur.

 • Nevrologi

  Nevrologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Ernæring

  Vitenskapen som undersøker ulike stoffer og næringsstoffer (proteiner, karbohydrater, garvesyrer, antocyaner, vitaminer og mineraler) og deres samspill i næringsmidler.

 • Kinetikk

  Studie av bevegelse og årsaken til dette.

 • Kinantropometri

  Studie som knytter seg til menneskelig anatomi over bevegelse ved å undersøke faktorer som omfatter organstørrelse, form og sammensetning. Det er denne anvendelsen av biologiske data som viser hvordan bevegelsen påvirkes.

 • Vitenskapelige modeller

  Den vitenskapelige virksomheten som består i å velge ut de relevante aspektene ved en situasjon og med sikte på å representere fysiske prosesser, empiriske objekter og fenomener som kan gi mulighet for bedre forståelse, visualisering eller mengdebestemmelse, og for å muliggjøre simulering som viser hvordan dette bestemte emnet vil opptre under gitte omstendigheter.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Kalibrere laboratorieutstyr

  Kalibrere laboratorieutstyr ved å sammenligne målinger – én med kjent omfang eller korrekthet, som er registrert av en pålitelig enhet, og en annen måling fra en annen laboratorieenhet. Gjennomføre målingene på en så lik måte som mulig.

Source: Sisyphus ODB