Yrke kirketjener

Kirketjenere utfører administrative oppgaver for kirker og menigheter, sørger for vedlikehold av utstyr og støtter soknepresten eller andre overordnede. De utfører også hjelpeoppgaver før og etter gudstjenester, for eksempel å rydde, klargjøre utstyr og støtte presten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Bibeltekster

  Innholdet i og tolkninger av bibeltekstene, de forskjellige komponentene, de ulike typene av bibler og dens historie.

 • Regnskapsteknikker

  Teknikker for registrering og oppsummering av forretningsrelaterte og økonomiske transaksjoner samt analyse, kontroll og rapportering av resultatene.

Ferdigheter

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Forberede gudstjenester

  Utføre de nødvendige handlingene for utarbeidelse av religiøse tjenester og seremonier, f.eks. å samle inn nødvendige rekvisitter og materialer, rengjøringsutstyr, skrive og praktisere prekener og andre taler, og andre forberedelsesaktiviteter.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Styre administrative systemer

  Sikre at administrative systemer, prosesser og databaser forvaltes på en god og effektiv måte og gir godt grunnlag for samarbeid med administrasjonen.

 • Vedlikeholde oppbevaringsanlegg

  Vedlikeholde eller sørge for vedlikehold av rengjøringsutstyr, oppvarming eller luftkondisjonering av oppbevaringsanlegg og temperaturen i lokalene.

 • Administrere kontoer

  Administrere kontoene og de finansielle aktivitetene til en organisasjon, kontrollere at alle dokumentene opprettholdes korrekt, at all informasjonen og beregningene er korrekte, og at det tas egnede beslutninger.

Source: Sisyphus ODB