Yrke kjørelærer, lastebil

Kjørelærere, lastebil gir teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av lastebiler i henhold til regelverket. De hjelper elevene med å utvikle ferdighetene som trengs for å føre lastebilen, og forbereder dem på teoriprøven og førerprøven.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske kjøretøydeler

  Kjenne til de mekaniske komponentene som brukes i kjøretøyer og identifisere og løse mulige feil.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Bilmotortyper

  Typer bilmotorer for vei og racing, inkludert de med ny teknologi, f.eks. hybrider og elektriske motorer, og hvordan de fungerer.

 • Typer av kjøretøy

  Informasjonsfelt som skiller mellom utleieselskapers klassifiseringssystemer som inneholder typer og klasser av kjøretøyer og deres funksjoner og komponenter.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

Ferdigheter

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Kontrollere kjøretøyets ytelse

  Forstå og forutse ytelsen og virkemåten til et kjøretøy. Forstå begreper som retningsstabilitet, akselerasjon og bremseavstand.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Kontrollere kjøretøyets tilstand

  Holde kjøretøyet rent og i kjørbar stand. Sikre regelmessig vedlikehold av kjøretøyet og gi gyldige offisielle dokumenter, for eksempel lisenser og tillatelser, der dette er hensiktsmessig.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Undervise til førerprøven

  Undervise elever i hvordan man fører et kjøretøy som buss, drosje, lastebil, motorsykkel eller traktor, på en trygg måte, øve på praktisk betjening på veier med lite trafikk, samt å fremme en defensiv kjørestil. Identifisere hva eleven har størst vansker med, og gjenta læringstrinnene helt til eleven føler seg trygg. Planlegge ruter på ulike veityper, i rushtiden eller om natten.

 • Ta hensyn til studentens situasjon

  Ta studentenes personlige bakgrunn med i betraktningen når du underviser, ved å vise medfølelse og respekt.

 • Parkere kjøretøy

  Parkere motordrevne kjøretøyer uten å sette kjøretøyets integritet og menneskers sikkerhet i fare.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Kjøre defensivt

  Kjøre defensivt for å maksimere trafikksikkerheten og spare tid, penger og liv. Forutse andre trafikanters atferd.

 • Avdekke problemer med kjøretøy

  Avdekke problemer med kjøretøy, og vurdere tiltak og kostnader som er nødvendige for å løse dem.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Sikre at kjøretøy er utstyrt med tilgjengelighetsutstyr

  Sikre at kjøretøyet er utstyrt med tilgjengelighetsutstyr, for eksempel passasjerheis, bilbelter, sikkerhetsseler og rullestolfeste.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Tilpasse seg ny teknologi som brukes i biler

  Tilpasse seg ny teknologi som brukes i biler. Forstå systemer, og tilby feilsøking.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

Source: Sisyphus ODB