Yrke kjørelærer, motorsykkel

Kjørelærere, motorsykkel gir teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av motorsykler i henhold til regelverket. De hjelper elevene med å utvikle ferdighetene som trengs for å føre motorsykkelen, og forbereder dem på teoriprøven og den praktiske kjøreprøven.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Mekaniske kjøretøydeler

  Kjenne til de mekaniske komponentene som brukes i kjøretøyer og identifisere og løse mulige feil.

Ferdigheter

 • Kjøre tohjulingskjøretøy

  Kjøre tohjulingskjøretøy, for eksempel sykler og motorsykler, for å utføre ulike oppgaver i forbindelse med transport av gods og passasjerer.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Kjøre defensivt

  Kjøre defensivt for å maksimere trafikksikkerheten og spare tid, penger og liv. Forutse andre trafikanters atferd.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Undervise til førerprøven

  Undervise elever i hvordan man fører et kjøretøy som buss, drosje, lastebil, motorsykkel eller traktor, på en trygg måte, øve på praktisk betjening på veier med lite trafikk, samt å fremme en defensiv kjørestil. Identifisere hva eleven har størst vansker med, og gjenta læringstrinnene helt til eleven føler seg trygg. Planlegge ruter på ulike veityper, i rushtiden eller om natten.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Ta hensyn til studentens situasjon

  Ta studentenes personlige bakgrunn med i betraktningen når du underviser, ved å vise medfølelse og respekt.

 • Kontrollere kjøretøyets ytelse

  Forstå og forutse ytelsen og virkemåten til et kjøretøy. Forstå begreper som retningsstabilitet, akselerasjon og bremseavstand.

 • Avdekke problemer med kjøretøy

  Avdekke problemer med kjøretøy, og vurdere tiltak og kostnader som er nødvendige for å løse dem.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Sikre at kjøretøy er utstyrt med tilgjengelighetsutstyr

  Sikre at kjøretøyet er utstyrt med tilgjengelighetsutstyr, for eksempel passasjerheis, bilbelter, sikkerhetsseler og rullestolfeste.

 • Kontrollere kjøretøyets tilstand

  Holde kjøretøyet rent og i kjørbar stand. Sikre regelmessig vedlikehold av kjøretøyet og gi gyldige offisielle dokumenter, for eksempel lisenser og tillatelser, der dette er hensiktsmessig.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Parkere kjøretøy

  Parkere motordrevne kjøretøyer uten å sette kjøretøyets integritet og menneskers sikkerhet i fare.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Tilpasse seg ny teknologi som brukes i biler

  Tilpasse seg ny teknologi som brukes i biler. Forstå systemer, og tilby feilsøking.

Source: Sisyphus ODB