Yrke kjeleoperatør, tyggegummiproduksjon

Kjeleoperatører, tyggegummiproduksjon betjener maskiner som blander tyggegummibase med sukker eller søtningsstoff. De følger prosedyrer for å plassere gummibasen i beholdere og deretter sende den videre til blandere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • De kjemiske egenskapene til sukker

  Kjemiske aspekter ved og sammensetning av sukker for å endre oppskrifter og gi kunder en opplevelse av fornøyelse.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

Ferdigheter

 • Overvåke gummiflyten

  Overvåke flyten av gummi fra blanderen til maskinens trakt.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Kontrollere kjeler med åpen ild

  Kontrollere kjeler med åpen ild, dampkokere, batchkokere eller kokere med kontinuerlig trykk for å koke gummi, godteri og andre søtsaker i henhold til en formel.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Markere forskjeller i farger

  Identifisere forskjeller mellom farger, for eksempel fargetoner.

 • Administrere levering av råvarer

  Administrere mottak av råvarer. Motta råvarer fra leverandørene. Kontrollere kvaliteten og nøyaktigheten på råvarene og flytte dem til lageret. Sørge for at råvarene lagres på riktig måte, til de trengs av produksjonsavdelingen.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

Source: Sisyphus ODB