Yrke kjemiingeniør, metallurgi

Kjemiingeniører, metallurgi er involvert i utvinning av nyttbare metaller fra malm og gjenvinnbart materiale. De studerer egenskapene til metall, bl.a. korrosjon og utmattelse.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Metallformingsteknologi

  Ulike teknologier og teknikker, f.eks. smiing, trykking, stempling, rulling og andre, som brukes i omformingsprosessen av produksjonen av metallprodukter.

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

 • Bearbeiding av jernholdig metall

  Ulike behandlingsmetoder for jern og legeringer som inneholder jern, som stål, rustfritt stål og råjern.

 • Dyrebare metaller

  Typer av sjeldne metall som forekommer naturlig og har en høy økonomisk verdi.

 • Kjemiske teknologier innen metallproduksjon

  De kjemiske prosedyrene og teknologiene som brukes i grunnleggende metallproduksjon.

 • Behandling av ikke-jernholdige metaller

  Forskjellige metoder for bearbeiding av ikke-jernholdige metaller og legeringer som kobber, sink og aluminium.

 • Behandling av edelt metall

  Ulike bearbeidingsmetoder for edelmetaller, f.eks. gull, sølv og platina.

 • Legeringer av edle metaller

  Typer av materiale som består av to eller flere metaller eller ikke-metaller.

 • Metall- og metallmalmprodukter

  Hvilke metall- og metallmalmprodukter som er på markedet, bruksmåter, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

Ferdigheter

 • Sammenføye metaller

  Sammenføye metalldeler ved å lodde og sveise materialer.

 • Utvikle nye installasjoner

  Utforme og utvikle nye anlegg og installasjoner, gjennomføre forstudier.

 • Arbeide i metallproduksjonsteam

  Evne til å arbeide selvstendig i et metallproduksjonsteam der hver enkelt person har sin egen oppgave, men alt underordnet personell arbeider for en helhetlig effektivitet.

 • Utføre prøvetesting

  Undersøke og utføre tester på forberedte prøver; unngå enhver mulighet for utilsiktet eller tilsiktet forurensing under prøvefasen. Betjene prøvetakingsutstyret i tråd med konstruksjonsparametrene.

 • Manipulere metall

  Manipulere egenskapene, formen og størrelsen på metall.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Vurdere hensiktsmessigheten av metalltyper for bestemte bruksområder

  Vurdere den fysiske tilstanden og strukturelle sammensetningen av ulike metaller og legeringer, og analysere hvordan materialet påvirkes under ulike forhold.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Gjennomføre metallurgisk strukturell analyse

  Utføre detaljert analyse knyttet til undersøkelser og prøving av nye metallprodukter.

 • Klargjøre prøver for testing

  Ta og klargjøre prøver for testing, kontrollere at de er representative; unngå feilkilder og alle muligheter for tilfeldig eller bevisst kontaminering. Sørge for tydelig nummerering, merking og registrering av prøveopplysningene for å sikre at resultatene kan spores tilbake til det opprinnelige materialet.

Source: Sisyphus ODB