Yrke klekkerimedarbeider ved akvakulturbruk

Klekkerimedarbeidere ved akvakulturbruk deltar i produksjonen av akvatiske organismer i landbaserte settefiskprosesser. De bistår i prosessen med å få organismer til å vokse gjennom de tidlige stadiene av livssyklusen og setter ut organismer når det er nødvendig.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

Ferdigheter

 • Gjennomføre opprettholdende prosedyrer for stamfisk

  Inkubere egg frem til klekking. Vurdere kvaliteten på egg. Inspisere fiskeegg. Fjerne døde, misfargede og ikke levedyktige egg med en sugesprøyte. Produsere egg på øyestadiet. Klekke og ivareta nyfødte larver.

 • Overvåke larveutvikling

  Observere utseendet og handlingene til larver for å oppdage sykdommer; tilsette riktige doser medisin i maten og vannet som anvist av arbeidslederen.

 • Utføre fiskeklassifiseringsoperasjoner

  Samle inn levende fisk ved hjelp av teknikker som reduserer stress hos fisken, og unngå at fisk flykter. Klassifisere disse manuelt eller ved hjelp av utstyr. Rapportere om klassifiseringsoperasjonen, og sikre samsvar med spesifikasjonene.

 • Inspisere fiskeegg

  Inspisere fiskeegg. Fjerne døde, misfargede og ikke levedyktige egg ved hjelp av en sugesprøyte.

 • Betjene gaffeltruck

  Betjene en gaffeltruck, et kjøretøy med en gaffel foran for løfting og transport av tung last.

 • Betjene klekkeriskuffer

  Fyll klekkeriskuffer med befruktede egg og sette brett i rugekasser.

 • Jobbe i skift

  Arbeidet i roterende skift, der målet er å holde en tjeneste eller en produksjonslinje i gang kontinuerlig, hver dag i hele uken.

 • Betjene fotoreaktorer

  Betjene fotoreaktorer under tilsyn.

 • Samle inn stamfisk

  Samle inn larver eller yngel fra miljøet, ved bruk av egnede teknikker for de bestemte artene, dvs. fisk, bløtdyr, krepsdyr eller nye kandidater til akvakultur.

 • Dyrke akvakulturklekkeribestander

  Bruke passende redskaper for å samle skalldyryngel. Sortere vill skalldyryngel. Samle naturlig gytte fiskeegg. Eliminere eggheftelse og inkubere eggene til de klekkes. Håndtere stamfisk og -skalldyr og fôre dem etter behov.

 • Vedlikeholde klekkerifasiliteter

  Gjøre mindre reparasjoner av klekkerianlegg etter behov.

 • Utføre klekkeriproduksjonsprosesser

  Samle inn naturlig gytte fiskeegg, eliminere eggliming, inkubere egg til klekking, klekke og ta vare på nyfødte larver, overvåke larvenes tilstand og utføre tidlig fôring og oppdrett av de aktuelle artene.

 • Vedlikeholde vannkvalitet i klekkerier

  Måle vannstrømmen i tanker og ferskvannsmasser. Måle parametrene for vannkvalitet, som pH, temperatur, oksygen, salinitet, CO2, N2, NO2, NH4, turbiditet og klorofyll.

 • Vaske av begroing

  Fjerne begroing i havbruksanlegg.

 • Bruke vanndesinfiseringsutstyr

  Bruke utstyr for desinfeksjon av vann ved å bruke forskjellige metoder og teknikker, for eksempel mekanisk filtrering, avhengig av behov.

 • Betjene vannoppvarmingsutstyr

  Betjene vannoppvarmingsutstyr, for eksempel elektrisk utstyr, varmevekslere, varmepumper og solvarmeanlegg.

 • Fôre stamfisk

  Fôre stamfisk i henhold til ernæringsbehov. Dette vil i begynnelsen omfatte levende byttedyr som hjuldyr og artemia.

 • Identifisere akvakulturarter

  Identifisere betydelige europeiske oppdrettsfisk, skalldyr og krepsdyr.

 • Dyrke frem planktonproduksjon

  Kultivere planteplankton og mikroalger. Kultivere levende arter som hjuldyr eller artemia med avanserte teknikker.

 • Vedlikeholde klekkeriutstyr

  Utføre mindre reparasjoner av klekkeriutstyr etter behov.

 • Følge sikkerhetsforholdsregler innen fiskerivirksomhet

  Overholde retningslinjer og institusjonelle forskrifter for å garantere en sikker arbeidsplass for ansatte i fiskeri- og akvakultursektoren. Håndtere mulige risikoer og farer ved å iverksette egnede sikkerhetstiltak.

 • Samle inn fiskeprøver for diagnose

  Samle inn fiske- og skalldyrprøver for diagnose utført av spesialist på fiskesykdommer.

 • Gjennomføre transport av fisk

  Kan manuelt løfte, overføre, plassere og sette ned en last ved å bruke løfteinnretninger som gaffeltrucker, vinsjer, sjøkraner og annet. Kan betjene utstyr som brukes til transport av fisk, skalldyr, krepsdyr og annet, for eksempel lastebiler, traktorer, tilhengere, transportbånd osv.

 • Følge hygienisk praksis innen fiskerivirksomhet

  Overholde gjeldende regelverk og praksiser for hygienisk håndtering av fiskerirelaterte oppgaver og ansvarsområder i fiskerivirksomheter.

Source: Sisyphus ODB