Yrke klovpleier

Klovpleiere er spesialister på å ta vare på klovene til storfe, i samsvar med eventuelle lovpålagte krav fra nasjonale juridiske myndigheter.  

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Gjennomføre aktiviteter som følger etter hovtrimming

  Drøfte og bli enige om en driftsplan (skriftlig eller muntlig) som kan inneholde opplysninger om arbeidsbyrde, miljøforhold, utstyr og reseptfri topisk behandling som brukes.

 • Betjene verktøy for hovtrimming

  Velge og bruke egnet verktøy og utstyr for å trimme klover på storfe.

 • Trimme hovene til okser

  Trimme hovene til okser for å sikre hovhelse, dyrevelferd og produktivitet, der det tas hensyn til trygge arbeidspraksiser for personen og dyret.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Vurdere miljømessige påvirkninger på oksedyrføtter

  Vurdere miljøet og hvordan det kan påvirke helsetilstanden til okseføtter. Miljøfaktorer omfatter kosthold, boforhold og eksponering for miljøet.

 • Vurdere pleiekrav for oksedyrføtter

  Inspisere fot og hov for tegn på slitasje eller skade. Bestemme hvordan kyrs helse og velvære skal besørges.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

Source: Sisyphus ODB