Yrke koksverkoperatør

Koksverkoperatører overvåker driften av en vanligvis automatisk industriovn som mates med knust, vasket og blandet bituminøst kull og varmer det til mellom 1 000 og 2 000 °C uten oksygentilførsel for å produsere koks. Den ferdige koksen bråkjøles så med vann eller luft og forberedes for transport.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Forkoksingsprosess

  Destruktiv destillasjon, der knust, vasket eller blandet kull varmes opp for å fjerne urenheter og vann.

Ferdigheter

 • Forhindre skader i en ovn

  Sørge for skade- og risikoforebygging i en ovn eller et smelteverk.

 • Vedlikeholde ovnstemperatur

  Overvåke og styre pyrometeret for å kontrollere temperaturen i ovnen.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Laste materialer i ovn

  Laste materialer i ovn med riktig plassering, feste og nivåregulering ved behov.

 • Betjene ovn

  Drive eller ivareta ovner, for eksempel gass-, olje-, kull-, lysbue- eller induksjons-, flamme- eller oksygenovner, for å smelte og raffinere metall før støping, produsere bestemte typer stål eller ferdigstille andre materialer som koks. Stille inn ovnen for å regulere temperaturer og oppvarmingstid.

 • Få ut materialer fra ovn

  Fjerne materialer fra ovnen ved hjelp av en kran eller et transportbånd ved å vippe ovnen eller ved å benytte andre metoder.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Administrere ovnstemperatur

  Overvåke produkttemperaturen ved hjelp av de tilgjengelige verktøyene og måleinstrumentene og justere temperaturen i ovnen dersom det er nødvendig.

 • Betjene varmebehandlingsovn

  Betjene eller benytte ovner, f.eks. ovner som er drevet av gass, olje eller elektrisitet, for å varmebehandle avstøpninger slik at de oppnår de riktige mekaniske egenskapene. Justere kontrollene på ovnen for å varme deler til riktig temperatur i foreskrevet tidsperiode.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Overvåke koksavkjøling

  Overvåke prosessen der varm koks tas ut av ovnen og bråkjøles med vann eller i økende grad luft for å muliggjøre transport.

Source: Sisyphus ODB