Yrke koksverkoperatør

Koksverkoperatører overvåker driften av en vanligvis automatisk industriovn som mates med knust, vasket og blandet bituminøst kull og varmer det til mellom 1 000 og 2 000 °C uten oksygentilførsel for å produsere koks. Den ferdige koksen bråkjøles så med vann eller luft og forberedes for transport.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Forkoksingsprosess

  Destruktiv destillasjon, der knust, vasket eller blandet kull varmes opp for å fjerne urenheter og vann.

Ferdigheter

 • Forhindre skader i en ovn

  Sørge for skade- og risikoforebygging i en ovn eller et smelteverk.

 • Vedlikeholde ovnstemperatur

  Overvåke og styre pyrometeret for å kontrollere temperaturen i ovnen.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Laste materialer i ovn

  Laste materialer i ovn med riktig plassering, feste og nivåregulering ved behov.

 • Betjene ovn

  Drive eller ivareta ovner, for eksempel gass-, olje-, kull-, lysbue- eller induksjons-, flamme- eller oksygenovner, for å smelte og raffinere metall før støping, produsere bestemte typer stål eller ferdigstille andre materialer som koks. Stille inn ovnen for å regulere temperaturer og oppvarmingstid.

 • Få ut materialer fra ovn

  Fjerne materialer fra ovnen ved hjelp av en kran eller et transportbånd ved å vippe ovnen eller ved å benytte andre metoder.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Administrere ovnstemperatur

  Overvåke produkttemperaturen ved hjelp av de tilgjengelige verktøyene og måleinstrumentene og justere temperaturen i ovnen dersom det er nødvendig.

 • Betjene varmebehandlingsovn

  Betjene eller benytte ovner, f.eks. ovner som er drevet av gass, olje eller elektrisitet, for å varmebehandle avstøpninger slik at de oppnår de riktige mekaniske egenskapene. Justere kontrollene på ovnen for å varme deler til riktig temperatur i foreskrevet tidsperiode.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Overvåke koksavkjøling

  Overvåke prosessen der varm koks tas ut av ovnen og bråkjøles med vann eller i økende grad luft for å muliggjøre transport.

Source: Sisyphus ODB