Yrke kommunikasjonssjef

Kommunikasjonssjefer fungerer som talspersoner for bedriften både innad og utad. Når det gjelder interne mottakere, dvs. ansatte, sørger kommunikasjonssjefer for at meddelelsene når hver enkelt av de ansatte, og at eventuelle spørsmål besvares. Når det gjelder eksterne mottakere, sørger de for indre sammenheng i budskapet som formidles, enten det formidles per post, i trykksaker, gjennom avisartikler eller i bedriftens salgsfremmende materiale. De bestreber seg på til enhver tid å formidle sannferdig informasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • Kontorprogramvare

  Kjennetegn ved og virkemåte i dataprogrammer for kontoroppgaver, f.eks. tekstbehandling, regneark, presentasjon, e-post og database.

 • Retorikk

  Diskurskunsten som tar sikte på å forbedre evnen forfattere og talere har til å informere, overtale eller motivere publikum.

 • Kommunikasjonsprinsipper

  Settet med vanlige prinsipper når det gjelder kommunikasjon som aktiv lytting, etablering av rapport, justering av registeret og respekt for andres intervensjon.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Forming av folkeopinion

  Prosess der oppfatninger og meninger i forhold til noe er forfalsket og framtvunget. Elementer som spiller en rolle i folkeopinionen, rammeinformasjon, psykiske prosesser og herding.

 • Diplomatiske prinsipper

  Praksis for tilretteleggelse for avtaler eller internasjonale traktater med andre land ved å gjennomføre forhandlinger og forsøke å beskytte hjemmestyrets interesser samt legge til rette for kompromisser.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

Ferdigheter

 • Anvende diplomatiske prinsipper

  Anvende de prosessene som er involvert i etableringen av internasjonale traktater, ved å gjennomføre forhandlinger mellom representanter fra ulike land, der målet er å beskytte statens interesser og legge forholdene til rette for kompromisser.

 • Utvikle PR-strategier

  Planlegge, samordne og gjennomføre all den innsats som kreves i en PR-strategi, for eksempel fastsettelse av mål, forberedelse av kommunikasjon, kontakt med partnere og spredning av opplysninger mellom berørte parter.

 • Forberede presentasjonsmateriale

  Forberede dokumenter, lysbilder, plakater og andre medier som trengs for et bestemt publikum.

 • Korrekturlese tekst

  Lese en tekst grundig, se etter, kontrollere og rette feil for å sikre at innholdet kan publiseres.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Gi råd om kommunikasjonsstrategier

  Gi selskaper og organisasjoner rådgivningstjenester i forbindelse med interne og eksterne kommunikasjonsplaner og representasjon, inkludert tilstedeværelse på nettet. Anbefale forbedringer i kommunikasjonen, sikre at viktig informasjon når alle ansatte, og at spørsmålene deres besvares.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Identifisere klienters behov

  Identifisere områder der kunden kan trenge hjelp, og undersøke mulighetene for å imøtekomme disse behovene.

 • Drive PR

  Utføre samfunnskontakt (PR) ved å håndtere spredning av informasjon mellom en person eller en organisasjon og offentligheten.

 • Utvikle kommunikasjonsstrategier

  Administrere eller bidra til utformingen og gjennomføringen av en organisasjons interne og eksterne kommunikasjonsplaner og -presentasjoner, inkludert tilstedeværelsen på nettet.

 • Gi råd om offentlig omdømme

  Gi en kunde, for eksempel en politiker, kunstner eller annen person som er i det offentlige, råd om hvordan vedkommende bør presentere seg selv på en måte som foretrekkes av allmennheten eller et målpublikum.

 • Sette sammen innhold

  Hente ut, velge og organisere innhold fra kilder i samsvar med kravene til produksjonsmedier, som trykt materiell, nettbaserte applikasjoner, plattformer, nettsteder og videoer.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Integrere strategisk fundament i daglig administrasjon

  Reflektere over det strategiske grunnlaget til selskaper, dvs. deres formål, visjon og verdier, for å integrere dette fundamentet i utførelsen av stillingen.

 • Analysere selskapers interne faktorer

  Undersøke og forstå ulike interne faktorer som påvirker driften av selskaper, for eksempel kultur, strategisk grunnlag, produkter, priser og tilgjengelige ressurser.

 • Analysere selskapers eksterne faktorer

  Utføre forskning og analyse av selskapers eksterne faktorer, som kunder, markedsposisjon, konkurransesituasjon og politiske forhold.

Source: Sisyphus ODB