Yrke komponist

Komponister skaper nye musikkstykker i en rekke ulike stiler. De skriver vanligvis ned notene for musikken de har laget, i noteskrift. Komponister kan arbeide på egen hånd eller som del av en gruppe eller ensemble. Mange lager stykker til film, fjernsyn, spill eller konserter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Lese partitur

  Lese partitur under øving og fremføring.

 • Transponere musikk

  Transponere musikk til en annen toneart samtidig som den opprinnelige notestrukturen opprettholdes.

 • Skape musikalske former

  Skape originale musikalske former eller skrive innenfor eksisterende musikkarter som operaer eller symfonier.

 • Komponere musikk

  Bruke aspekter fra musikkteori for å skape musikalske og tonale strukturer, for eksempel harmonier og melodier.

 • Transkribere ideer til musikalsk notasjon

  Transkribere/omsette musikalske ideer til notasjon ved hjelp av instrumenter, penn og papir, eller datamaskiner.

 • Velge elementer for en komposisjon

  Bestemme og tildele elementer for å komponere et musikkstykke. Definere melodier, instrumentale deler, harmonier, tonebalanser og tidsanmerkninger.

 • Skrive partiturer

  Skrive partiturer for orkestre, band eller individuelle instrumenter ved hjelp av kunnskap om musikkteori og -historie. Bruke instrument- og stemmekapasitet.

 • Ferdigstille endelige partiturer

  Samarbeide med kolleger, som for eksempel noteskrivere eller andre komponister, for å ferdigstille partiturer.

 • Evaluere musikalske ideer

  Eksperimentere med ulike lydkilder, bruke synthesizere og datamaskinprogramvare, stadig utforske og evaluere musikalske ideer og konsepter.

 • Studere musikk

  Studere originale musikkverk for å bli godt kjent med musikkteori og -historie.

 • Utvikle musikalske ideer

  Utforske og utvikle musikk-konsepter basert på kilder som kreativitet og miljølyder.

 • Omskrive partiturer

  Skrive om originale partiturer til ulike musikksjanger og -stiler; endre rytmen, harmonitempoet eller instrumenteringen.

 • Utarbeide orkesterskisser

  Finne og utarbeide detaljer for orkesterskisser, for eksempel ved å legge til ekstra sangstemmer i partiturer.

Source: Sisyphus ODB