Yrke konduktør

Konduktører hjelper passasjerer med ombordstigning og avstigning på toget. De svarer på spørsmål fra passasjerer angående togregler, stasjoner og ruteplan. De kontrollerer passasjerenes billetter og reisedokumenter og støtter sjefskonduktøren i å utføre sine driftsoppgaver, for eksempel med hensyn til lukking av dører eller bestemt driftskommunikasjon. De ivaretar sikkerheten til passasjerene ved tekniske hendelser og nødssituasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tollregler for passasjerer

  Forstå tollregler for passasjerer. Vite hvilke offisielle dokumenter eller deklarasjonsskjemaer som kreves for ulike typer passasjerer.

 • Jernbanerammelovgivning

  Kjenne til og bruke jernbanerammelovgivingen der kravene for jernbaner i EU er etablert. Kjenne lovgivning som gjelder for transitt på tvers av landegrensene.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

Ferdigheter

 • Overvåke kundehenvendelser

  Behandle spørsmål og forespørsler fra kunder. Gi klar informasjon om importerte og eksporterte produkter.

 • Selge togbilletter

  Selge togbilletter til jernbanereisende ved å ta hensyn til destinasjoner, tidsplaner og tilgjengelige rabatter. Kontrollere gyldigheten til en rekke billetter nøye.

 • Administrere kundeopplevelsen

  Overvåke, skape og ha oppsyn med kundenes opplevelse og oppfatning av merkevaren og tjenesten. Sørge for at kundene får en behagelig opplevelse, og behandle dem på en vennlig og høflig måte.

 • Fokusere på passasjerer

  Transportere passasjerer til bestemmelsesstedet på en sikker og rettidig måte. Gi tilfredsstillende kundeservice; informere passasjerer hvis det oppstår uventede situasjoner eller andre hendelser.

 • Formidle rapporter som tilgjengeliggjøres av passasjerer

  Formidle informasjon fra passasjerer til overordnede. Tolke passasjerenes påstander og følge opp anmodninger.

 • Kontrollere vogner

  Sjekke at togvogner er rene, før en togreise starter. Kontrollere at tjenester og underholdning om bord (hvis det er aktuelt) fungerer slik de skal.

 • Håndtere småpenger

  Håndtere småpenger for mindre kostnader og transaksjoner som kreves for daglig drift av en virksomhet.

 • Forske på passasjerbehov

  Gjennomføre forskning og undersøkelser for å identifisere og klassifisere passasjerenes behov og ønsker. Forbedre ikke-flyrelaterte inntekter fra restaurant- og detaljhandeltilbudet på flyplassen.

 • Bistå passasjerer med informasjon om rutetabellen

  Lytte til togreisende og svare på henvendelsene deres om togtider; lese opp rutetabeller for å hjelpe reisende med å planlegge en tur. Bruke en rutetabell til å finne ut avgangs- og ankomsttider for en bestemt toglinje.

 • Betjene jernbanekommunikasjonssystemer

  Betjene jernbanekommunikasjonssystemer; gi kunngjøringer over høyttalersystemet eller kommunisere med den sentrale togforvaltningen.

 • Håndtere passasjereiendeler

  Håndtere passasjerenes eiendeler. Bistå reisende som er eldre eller har fysiske problemer ved å bære bagasjen deres.

 • Hjelpe funksjonshemmede passasjerer

  Bruke egnede sikkerhetsprosedyrer for å betjene heiser og sikre rullestoler og andre hjelpemidler, og hjelpe fysisk funksjonshemmede reisende.

 • Overvåke passasjerers forflytning

  Føre tilsyn med at passasjerene går om bord og i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Svare på spørsmål om jernbanetransporttjenesten

  Svare på alle spørsmål kundene kan ha om transporttjenestene på et tog. Konduktøren bør ha et bredt spekter av kunnskap om billettpriser, tidsplaner, togtjenester, passord eller nettjenester osv.

 • Sikre passasjerkomfort

  Sikre sikkerheten og komforten til togpassasjerer, hjelpe passasjerer med å gå av og på toget ved hjelp av mekanisk assistanse ved behov nødvendig. Svare på passasjerenes spørsmål, og arbeide for å oppnå maksimal kundetilfredshet.

 • Bistå passasjerer i nødssituasjoner

  Bistå togpassasjerer i nødssituasjoner, følge spesifikke prosedyrer for å ivareta deres sikkerhet; redusere skaden som uventede situasjoner kan forårsake.

 • Kommunisere tydelig med passasjerer

  Kommunisere tydelig med passasjerer, kommunisere informasjon som påvirker deres reiseplan. Informere passasjerer når de nærmer seg reisemålet.

 • Gi informasjon til passasjerer

  Gi passasjerer korrekt informasjon på en høflig og effektiv måte. Bruke egnet atferd for å hjelpe fysisk funksjonshemmede reisende.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Håndtere stressende situasjoner

  Håndtere svært stressende situasjoner på arbeidsplassen ved å følge egnede prosedyrer, kommunisere på en stille og effektiv måte, og holde hodet kaldt når beslutninger tas.

Source: Sisyphus ODB