Yrke konkurransepolitisk medarbeider

Konkurransepolitiske medarbeidere administrerer utviklingen av regional og nasjonal konkurransepolitikk og -lovgivning, for å kunne regulere konkurransen og konkurranserelaterte praksiser, for å oppfordre til åpen og gjennomsiktig handelspraksis, og for å beskytte forbrukere og virksomheter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Forbrukerkjøpsloven

  Lovgivningsområde som regulerer relasjonen mellom forbruker og foretak som leverer varer eller tjenester, inkludert forbrukervern og regelverk for uvanlig handelspraksis.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Forretningsstrategibegreper

  Terminologien knyttet til utforming og gjennomføring av større tendenser og mål, som tas av organisasjonens ledere samtidig som det tas hensyn til deres ressurser, konkurranse og miljøer.

 • Konkurranserett

  Lovregler som har til hensikt å opprettholde konkurransen på markedet ved regulering av konkurransebegrensende atferd hos selskaper og organisasjoner.

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Undersøke konkurransebegrensninger

  Undersøke praksis og metoder som benyttes av bedrifter eller organisasjoner som begrenser fri handel og konkurranse, og som legger til rette for markedsdominans for ett enkelt firma, for å finne årsakene og komme på løsninger for å forby slik praksis.

 • Fremme frihandel

  Utvikle strategier for å fremme fri handel og åpen konkurranse mellom bedrifter slik at det skapes økonomisk vekst, for å få støtte til policyer som regulerer fri handel og konkurranse.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Utvikle konkurranseretningslinjer

  Utvikle retningslinjer og programmer som regulerer praksis med fri handel og konkurranse mellom bedrifter, og som forbyr praksis som hindrer fri handel, ved å kontrollere bedrifter som forsøker å dominere et marked, overvåke driften av karteller og føre tilsyn med fusjoner og oppkjøp av store bedrifter.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

Source: Sisyphus ODB