Yrke konkursforvalter

Konkursforvaltere administrerer en klients konkurssak, undersøker juridisk dokumentasjon med hensyn til mulig svindel og administrerer pengene mottatt fra salg av ikke-skjermet eiendom for å fordele dem blant kreditorene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Gjeldssystemer

  Prosesser som er nødvendige for å skaffe varer eller tjenester før betaling, og når en sum penger er skyldig eller forsinket.

 • Insolvenslovgivning

  Lovregler som regulerer manglende evne til å betale gjeld når den forfaller.

 • Gjeldsklassifisering

  De ulike klassifiseringene av gjeld som offentlig og offentlig garantert gjeld, private ikke-garanterte kreditter, innskudd fra sentralbanken osv.

 • Virksomhetslån

  Lån som er beregnet på å utøve bedriftsvirksomhet, og som enten kan være sikrede eller usikrede, avhengig av om de involverer sikkerhet. De ulike formene for virksomhetslån, f.eks. banklån, mezanninfinans, eiendelsbasert finans og fakturafinans.

 • Oppdagelse av svindel

  Teknikker som brukes for å identifisere bedrageriske aktiviteter.

Ferdigheter

 • Utføre gjeldsundersøkelser

  Bruke forskningsteknikker og sporingsstrategier for å identifisere forfalte fakturaer og håndtere dem.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Analysere lån

  Undersøke og analysere lånene som gis til organisasjoner og enkeltpersoner gjennom ulike former for kreditt, som overtrekksbeskyttelse, eksportpakkekreditt, terminlån og kjøp av veksler.

 • Samle inn finansiell eiendomsinformasjon

  Samle inn opplysninger om tidligere transaksjoner som involverer eiendommen, for eksempel prisene som eiendommen tidligere er solgt for, og kostnadene som gikk til renoveringer og reparasjoner, for å få et klart bilde av eiendommens verdi.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Undersøke kredittverdighet

  Undersøke og finne informasjon om kredittverdigheten til selskaper og virksomheter fra kredittvurderingsbyråer for å fastslå sannsynligheten for mislighold fra debitor.

 • Gi råd om fremgangsmåte ved konkurs

  Analysere konkurssaken for å veilede og gi råd til klienter om formaliteter, prosedyrer og handlinger som kan minske tapene.

 • Revidere juridiske dokumenter

  Lese og tolke juridiske dokumenter og bevis i forbindelse med den juridiske saken.

Source: Sisyphus ODB