Yrke konseptkunstner

Konseptkunstnere kan velge et hvilket som helst materiale som kunstnerisk verktøy og/eller materiale for å uttrykke et kreativt konsept som skal presenteres som en kunstnerisk opplevelse for offentligheten. Verket, som hører til de skjønne kunster, kan være todimensjonalt (tegning, maling, collage), tredimensjonalt (skulptur, installasjon) eller firedimensjonalt (bevegelige bilder, performance-verk).

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

Ferdigheter

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokale forhold

  Justere planer til andre lokasjoner med hensyn til det kunstneriske konseptet.

 • Føre en kunstnerisk portefølje

  Føre porteføljer over kunstnerisk arbeid for å vise stiler, interesser, evner og realisasjoner.

 • Velge kunstneriske materialer for å skape kunstverk

  Velge kunstneriske materialer basert på styrke, farge, tekstur, balanse, vekt, størrelse og andre egenskaper, slik at kunstverket kan skapes med ønsket form, farge og lignende, selv om resultatet kan avvike. Kunstneriske materialer som maling, blekk, vannfarger, kull, olje eller programvare kan brukes. Det kan også søppel, organiske produkter (frukt og lignende) og alle andre materialer som trengs til det kreative prosjektet.

 • Utvikle en plan for kunstnerisk forskning

  Utvikle et rammeverk for kunstnerisk forskning.

 • Definere kunstnerisk tilnærming

  Definere din egen kunstnerisk metode ved å analysere ditt tidligere arbeid og din kompetanse, identifisere komponentene i din kreative signatur, beskrive ditt kunstneriske syn med utgangspunkt i disse undersøkelsene.

 • Skape kunstverk

  Kutte, forme, tilpasse, skjøte, støpe eller manipulere materialer på andre måter i et forsøk på å skape et utvalgt kunstverk – for eksempel hvis kunstneren ikke mestrer de tekniske prosessene selv, eller hvis du benyttes som spesialist.

 • Forklare kunstneriske prosesser

  Forklare den kunstneriske skapelsesprosessen som en intellektuell og/eller følelsesmessig prosess innenfor et kulturelt miljø, og som en verdifull streben etter personlig utvikling.

 • Følge med på kunstsceneutvikling

  Overvåke kunstneriske arrangementer, trender og annen utvikling. Lese nyere kunstpublikasjoner for å utvikle ideer og holde kontakten med relevante aktiviteter fra kunstverden.

 • Studere kunstneriske teknikker

  Studere ulike kunstneriske teknikker, og lære hvordan de brukes i konkrete kunstneriske prosjekter.

 • Kontekstualisere kunstnerisk arbeid

  Identifisere innvirkninger og plassere verket ditt innenfor en spesifikk trend som kan være av kunstnerisk, estetisk eller filosofisk art. Analysere utviklingen av kunstneriske trender, rådføre seg med eksperter på området, delta på arrangementer og så videre.

 • Konferere om kunstverk

  Informere om og diskutere egenskapene og innholdet i kunstverk, som er skapt eller blir produsert, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

 • Samle inn referansemateriale for kunstverk

  Samle inn prøver av materialet som forventes å brukes i opprettelsesprosessen, spesielt dersom det ønskede kunstverket nødvendiggjør inngrep fra kvalifiserte arbeidere eller bestemte produksjonsprosesser.

Source: Sisyphus ODB