Yrke konservator

Konservatorer organiserer og valoriserer kunstverk, bygninger, bøker og møbler. De arbeider innenfor et bredt spekter av områder, for eksempel oppretting og implementering av nye samlinger av kunst, bevaring av fredede bygninger ved å bruke restaureringsteknikker, i tillegg til å sørge for konservering av litterære verk, filmer og verdifulle gjenstander.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Museumsdatabaser

  De verktøyene og prosessene som er involvert i arbeidet med museumsdatabaser.

Ferdigheter

 • Avdekke problemer i konservering

  Vurdere arten av gjenstanden som skal bevares eller tilbakeføres, og undersøke årsakene til en eventuell forringelse.

 • Gi råd om konservering

  Utforme retningslinjer for pleie, konservering og vedlikehold av objekter og gi faglige råd angående mulig restaureringsarbeid.

 • Lage konserveringsplan for samlingen

  Lage en omfattende bevaringsplan på høyt nivå for samlingen.

 • Vurdere gjenstanders tilstand

  Samarbeide med innsamlingsleder eller konservator for å evaluere og dokumentere tilstanden til et museumsobjekt for et lån eller en utstilling.

 • Takle utfordrende krav

  Ha en positiv holdning til nye og utfordrende krav, som samspill med kunstnere og håndtering av kunstneriske virkemidler. Arbeide under press, for eksempel å håndtere endringer i siste øyeblikk og økonomiske begrensninger.

 • Bruke IKT-ressurser til å løse arbeidsrelaterte oppgaver

  Velge og bruke IKT-ressurser for å løse relaterte oppgaver.

 • Vurdere konserveringsbehov

  Vurdere og lage en oversikt over behovene for bevaring/restaurering i forbindelse med nåværende bruk og planlagt fremtidig bruk.

 • Sørge for utstillingens sikkerhet

  Ivareta sikkerheten for utstillingsmiljøer og artefakter ved bruk av sikkerhetsinnretninger.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Strukturere informasjon

  Organisere informasjon ved hjelp av systematiske metoder som for eksempel mentale modeller og i henhold til visse standarder, for å lette brukerens prosessering og forståelse av informasjonen, under hensyntaken til de særlige kravene og egenskapene til det aktuelle mediet.

Source: Sisyphus ODB