Yrke konstruktør, integrerte kretser

Konstruktører, integrerte kretser legger opp integrerte kretser i henhold til elektrotekniske prinsipper. De bruker programvare til å lage skjemaer og diagrammer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Integrerte kretstyper

  Typer integrerte kretser (IC), f.eks. analoge integrerte kretser, digitale integrerte kretser og integrerte kretser med blandet signal.

 • Halvledere

  Halvledere er grunnleggende elementer i elektroniske kretser og inneholder egenskaper for begge isolatorer, som glass og ledere, f.eks. kobber. De fleste halvledere er krystaller som er laget av silisium eller germanium. Ved å introdusere andre elementer i krystallen gjennom doping blir krystallene til halvledere. Avhengig av mengden elektroner som lages av dopingprosessen, blir krystallene til halvledere av N-type, eller halvledere av P-type.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Integrerte kretser

  Elektroniske komponenter laget av et sett av elektroniske kretser som er plassert på et halvledermateriale, som silikon. Integrerte kretser (IC) kan ha milliarder av elektroniske komponenter i mikroomfang og er én av de grunnleggende komponentene i elektroniske enheter.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Elektroniske utstyrsstandarder

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og produksjon av elektronisk utstyr og deres komponenter, f.eks. halvledere og kretskort.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Elektroniske komponenter

  Enhet og komponenter som finnes i elektroniske systemer. Disse enhetene kan variere fra enkle komponenter, f.eks. forsterkere og oscillatorer, til mer komplekse integrerte pakker, f.eks. integrerte kretser og kretskort.

Ferdigheter

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Utforme elektroniske systemer

  Lage utkast til skisser og designe elektroniske systemer, produkter og komponenter ved bruk av CAD-programvare og -utstyr (Computer Aided Design). Lage en simulering slik at det kan gjøres en vurdering av produktets levedyktighet, og slik at de fysiske parameterne kan undersøkes før selve byggingen av produktet.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Utforme integrerte kretser

  Designe og lage utkast til integrerte kretser (IC) eller halvledere, for eksempel integrerte kretser som brukes i elektroniske produkter. Integrere alle nødvendige komponenter, for eksempel dioder, transistorer og motstandskomponenter. Være oppmerksom på utformingen av inngående signaler, utgående signaler og strømforsyning.

 • Tilpasse utkast

  Redigere tegninger, skjematiske diagrammer og utkast i henhold til spesifikasjoner.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

Source: Sisyphus ODB