Yrke konsul

Konsuler representerer regjeringer ved utenlandske institusjoner som ambassader for å lette økonomisk og politisk samarbeid mellom de to nasjonene. De ivaretar interessene til sitt hjemland og yter byråkratisk bistand til borgere som bor som utflyttere eller er på reise i vertslandet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Offentlig økonomi

  Den økonomiske innflytelsen fra regjeringen og virkningen av statens inntekter og utgifter.

 • Utenrikssaker

  Drift av en utenlandsavdeling i en regjering eller offentlig organisasjon og dens forskrifter.

 • Regjeringsrepresentasjon

  Lovlige og offentlige representasjonsmåter og -prosedyrer for regjeringen under rettssaker eller for kommunikasjonsformål samt de særlige aspektene ved statsorganers representasjon for å sikre presis representasjon.

Ferdigheter

 • Utstede offisielle dokumenter

  Utstede og sertifisere offisielle dokumenter til nasjonale borgere og utlendinger, for eksempel pass og sertifikater.

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Tilby hjelp til nasjonale borgere

  Tilby hjelp til nasjonale borgere i utlandet i krisesituasjoner eller i saker knyttet til den nasjonale jurisdiksjonen.

 • Gi råd om offentlig finansiering

  Gi råd til offentlige organisasjoner, som statlige organisasjoner, om sine finansielle transaksjoner og prosedyrer, for å sikre optimal effektivitet.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Bygge internasjonale relasjoner

  Bygge positiv kommunikasjonsdynamikk med organisasjoner fra forskjellige land for å bygge en samarbeidsrelasjon og optimere informasjonsutveksling.

 • Vurdere risikofaktorer

  Fastslå innvirkningen av økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer og andre problemstillinger.

 • Analysere problemer for å finne muligheter

  Identifisere og forutse problemer for å kunne velge et handlingsforløp, komme med egnede løsninger eller til og med identifisere utviklingsmuligheter.

 • Utvikle internasjonale samarbeidsstrategier

  Utvikle planer som sikrer et samarbeid mellom internasjonale offentlige organisasjoner, som forskning på ulike internasjonale organisasjoner og målene deres, og vurdere mulig samsvar med andre organisasjoner.

Source: Sisyphus ODB