Yrke konsulent, fornybar energi

Konsulenter for fornybar energi gir kunder råd om fordeler og ulemper med ulike kilder for fornybar energi. De utfører undersøkelser og intervjuer for å undersøke behovet for og meninger om fornybar energi, og streber etter å gi kunder råd om den mest fordelaktige kilden til fornybar energi til deres formål.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

 • Fornybare energiteknologier

  Ulike typer energikilder som ikke kan uttømmes, f.eks. vind, solenergi, vann, biomasse og biodrivstoff. De ulike teknologiene som brukes til å implementere slike energityper i økende grad, f.eks. vindturbiner, vannkraftdammer, solcelleanlegg og konsentrert solenergi.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Energieffektivitet

  Informasjonsområde som omhandler reduksjon i bruken av energi. Det omfatter beregning av forbruket av energi og tilby sertifikater og støttetiltak, sparer energi ved å redusere etterspørselen, oppmuntrer til effektiv bruk av fossilt brensel og fremmer bruken av fornybar energi.

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

 • Solenergi

  Energi som stammer fra lys og varme fra solen, og som kan utnyttes og brukes som en fornybar energikilde ved hjelp av forskjellige teknologier, f.eks. solceller (PV) for kraftproduksjon og termisk solenergi (STE) for produksjon av termisk energi.

Ferdigheter

 • Informere om statsstøtte

  Gi informasjon til kunder om offentlige myndigheters tilskudds- og finansieringsordninger for små og store prosjekter på ulike områder, for eksempel fremming av fornybar energi.

 • Fremme miljøbevissthet

  Beregne karbonavtrykk i forretningsprosesser og annen praksis for å fremme bærekraft og øke bevisstheten rundt miljøpåvirkningen.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Gi råd om oppvarmingssystemers energieffektivitet

  Gi informasjon og råd til klienter om hvordan de kan ta vare på et energieffektivt oppvarmingsanlegg hjemme eller på kotnoret, og mulige alternativer.

 • Fremme bærekraftig energi

  Fremme bruken av fornybare kilder til elektrisk kraft og varme for organisasjoner og enkeltpersoner for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid og oppmuntre til salg av utstyr for fornybar energi, for eksempel utstyr for solenergi.

 • Oppgi informasjon om vindturbiner

  Gi informasjon til organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative energikilder, om kostnader, fordeler og ulemper ved vindturbiner, både i boliger og felles, og hva som må tas hensyn til ved implementering av vindturbinteknologi.

 • Oppgi informasjon om geotermiske varmepumper

  Gi organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative metoder for å tilføre energi til bygninger, informasjon om kostnader, fordeler og negative aspekter ved montering og bruk av geotermiske varmepumper for forsyningstjenester, og hva som må tas hensyn til ved kjøp og montering av geotermiske varmepumper.

 • Identifisere energibehov

  Identifisere typen og mengden energitilførsel som er nødvendig for en bygning eller et anlegg for å gi de mest gunstige, bærekraftige og kostnadseffektive energitjenestene for en forbruker.

 • Oppgi informasjon om solcellepaneler

  Informere organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative metoder for energilevering til anlegg og boliger om kostnadene, fordelene og ulempene ved installasjon og bruk av solcellepaneler, og hva man må ta hensyn til ved kjøp og montering av solcelleanlegg.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Vurdere kunder

  Skape et raskt bilde av kundens personlige forhold, behov og preferanser.

Source: Sisyphus ODB